Terence Spiteri osa

 

Riflessjonijiet u artikli miktuba minn P. Terence Spiteri osa

 


 

Mulej, int li dejjem preżenti u qatt m’inti ser tħallini waħdi,

irrid nirringrazzjak tal-ħajja li tislifni ta’ kuljum,

tal-preżenza tiegħek f’ħajti

għaliex mingħajrek żgur li ma nista’ nagħmel xejn.

Mulej, int li l-ħin kollu turini mħabbtek u tħeġġiġli qalbi biex nagħtiha lill-oħrajn ,

Tant tħobbni li għażiltni biex inħalli kollox u nimxi warajk,

irrid nirringrazzjak tal-esperjenzi kollha li għoġbok tipprovdili,

esperjenzi li jkomplu juruni l-kobor u l-qawwa tiegħek.

Mulej, int li għoġbok tagħżilni  u tajtni missjoni x’naqdi,

irrid nirringrazzjak għas-sejħa li tagħmilli ta’ kuljum

qawwini sabiex naqdik b’qalbi sħiħa u

nkompli nwasslek u nxandrek b’ħeġġa li ma tintemm qatt.

Mulej, int li tilqa’ u tħaddan miegħek lil kulħadd,

irrid nirringrazzjak talli dejjem lest li tilqagħni b’idejk miftuħa.


Għażiż/a żagħżugħ/a

Jisimni Wistin. Għalkemm għext żmien ilu, għadni ħaj illum permezz tal-ħafna kitbiet li ħallejt warajha. Nixtieq li permezz ta’ din l-ittra ċkejkna nagħmlu bħal encounter bejnietna ta’


© 2019 agostinjani.org. All Rights Reserved.