Kif ser ninvolvu ruħna fl-istorja tad-dinja, bi dwejjaq u biża’, jew b’impenn u b’tama?

It-33 Ħadd matul is-Sena Liturġika B

Danjel 12:1-3; Salm 15; Lhud 10:11-14; Mark 13:24-32

Aqra’: F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Wara jiem ta’ dwejjaq kbar, ix-xemx tiddallam, il-qamar jitlef id-dija tiegħu, il-kwiekeb jibdew jaqgħu mis-sema, u l-qawwiet tas-smewwiet jitqallbu. Imbagħad jaraw lil Bin il-bniedem ġej fis-sħab b’qawwa kbira u bi glorja. U mbagħad jibgħat l-anġli biex jiġbor flimkien il-maħturin tiegħu mill-erbat irjieħ, minn tarf l-art sa tarf is-sema. Mis-siġra tat-tin tgħallmu din il-parabbola. Meta l-fergħa tagħha tirtab u tarmi l-weraq, intom tintebħu li s-sajf fil-qrib. Hekk ukoll meta taraw dan jiġri, kunu afu li hu fil-qrib, fil-bieb. Tassew ngħidilkom, li ma jgħaddix dan in-nisel qabel ma jiġri dan kollu. Is-sema u l-art jgħaddu, imma kliemi ma jgħaddix. Dwar dak il-jum u s-siegħa ħadd ma jaf meta se jaslu, anqas l-anġli fis-sema, u anqas l-Iben; ħadd ħlief il-Missier”.

Riflessjoni: Quddiem l-inġustizzji li jsiru fid-dinja, gwerer, problemi ekonomiċi u soċjali, tibdil fil-klima...jinħoloq inkwiet u dwejjaq. Xejn mhu ċert fid-dinja tal-llum. Quddiem din ir-realta’ inċerta, xi wħud jirribellaw, oħrajn jaqtgħu qalbhom u jaħsbu li wasal it-tmiem ta’ kollox anke tal-fidi. Kif ser ninvolvu ruħna fl-istorja tad-dinja, bi dwejjaq u biża’, jew b’impenn u b’tama? Ġesu’ għallimna kif għandna nħarsu lejn dawn ir-realtajiet: “Meta jibda jseħħ dan kollu, qawwu qalbkom u erfgħu raskom, għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib” (Luqa 21:28). F’dak kollu li jiġri madwaru, meta “l-ħolqien kollu jitniegħed bl-uġiegħ tal-ħlas” (Rumani 8:22), in-nisrani għandu jħejji ruħu għall-ġrajja ta’ ferħ: it-twelid ta’ umanita’ ġdida. Id-destin tad-dinja huwa f’idejn Alla, allura ħa nħarsu ‘l fuq.   

Itlob: Int Mulej ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar (Salm 15). Ejja, Mulej Ġesu’!

Agħmel: ‘Ejja, Mulej Ġesu’’ hi talba qawwija. Ipprova itlobha regolarment u tista’ tistenna li tiltaqa ma’ ħafna opportunitajiet biex taqdi lil Ġesu’ f’ħafna nies u f’ ħafna postijiet. B’dan il-mod tkun qed tagħmel il-parti tiegħek li tħaffef it-tieni miġja ta’ Ġesu’ u twessa’ ssaltna tiegħu fuq l-art.

 

 


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.