Josef Sciberras osa

 

Riflessjonijiet u artikli miktuba minn P. Josef Sciberras osa

 


 

Tereża Spinelli: mudell għall-bniedem tal-lum[1]

Il-bniedem ta’ kull żmien ifittex mudelli li fuqhom ikun jista’ jispira ruħu. Il-Knisja dan tagħrfu u tippreżentalna mudelli li fuqhom in-nisrani jista’ jfassal il-ħajja evanġelika, bħala għajnuna sabiex jilħaq il-milja tas-sejħa tiegħu: il-qdusija. Madre M.a Tereża Spinelli (Ruma 1789-Frosinone 1850), fundatriċi tas-Sorijiet Agostinjani Servi ta’ Ġesù u Marija (hawn Malta magħrufin bħala s-sorijiet ta’ Santa Monika) ftit taż-żmien ilu ġiet dikjarata mill-Knisja bħala Venerabbli. Dan huwa pass importanti fil-mixja lejn il-beatifikazzjoni ta’ din il-mara ta’ qdusija.


© 2021 agostinjani.org. All Rights Reserved.