Rabat Għawdex

Jingħata servizz pastorali lill-komunità li tiffrekwentaw il-Knisja Santu Wistin fir-Rabat Għawdex.


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.