David Cortis osa

 

Riflessjonijiet u artikli miktuba minn P. David Cortis osa

 


 

L-enċiċlika Laudato Si, ippubblikata fl-24 ta’ Mejju 2015, fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin, hija dwar l-għożża tad-dar komuni, jiġifieri dwar il-ħolqien u l-ambjent. Tfittex kemm tfittex tistenniex li ser issib xi kwotazzjoni minn Santu Wistin f’din l-enċiċlika...Lanqas waħda! U għalhekk tistaqsuni, mela dan kollu fuq l-ambjent, ħolqien, l-ekoloġija, l-enċiċlika u llum l-festa ta’ Santu Wistin, x’għandu x’jaqsam? 


Hawn jien Mulej, ġejt nagħmel ir-rieda tiegħek.

Hawn jien Mulej, ħa nmur kull fejn tmexxini għax Int sibtni f’posti

Lest biex nagħmel dak li jogħġbok.

Ħa nkun miegħek fil-mixi tiegħi

Għax kliemek, biex ma nibżax, iqawwini fi triqti 


Kif inħares lejn is-sejħa tas-saċerdozju

Is-sejħat li jagħmel Alla huma sejħat ta’ kuljum u mhux ta’ darba biss. Għalkemm żmien ilu, l-maħbub Alla, għamilli din is-sejħa, huwa ta’ kuljum ikompli jagħmel din is-sejħa u din f’ambjent partikolari, fil-każ tiegħi, is-sejħa tas-saċerdozju fl-Ordni Agostinjan, f’mixja wara Ġesu, fuq il-passi ta’ Santu Wistin.


X’tixtieq minn ħajtek? Kif timmagina lilek innifsek fi żmien 5 jew 10 snin oħra?

Dawn kieku żewġ mistoqsijiet li nista’ ngħid li ċaqalquni meta kont affrontat bihom. Kienu żewġ mistoqsijiet li l-imgħallem tiegħi fuq il-post tax-xogħol kien staqsieni waqt business-meeting u evalwazzjoni personali. Kieku mistoqsijiet li ftit ħsibt fuqhom u allura injorajthom.


TALBA

Hawn jien Mulej, ġejt nagħmel ir-rieda tiegħek.

Hawn jien Mulej, ħa nmur kull fejn tmexxini għax Int sibtni f’posti


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.