“Henjin dawk li ma rawx u emmnu”

It-Tieni Ħadd ta’ l-Għid Sena B

Atti 4:32-35; Salm 117; 1 San Ġwann 5:1-6; San Ġwann 20:19-31

Aqra’: Wieġeb Tumas u qallu: "Mulej tiegħi u Alla tiegħi!" Qallu Ġesù: "Emmint għax rajtni! Henjin dawk li ma rawx u emmnu."

Irrifletti: L-Evanġelista San Ġwann jippreżentana lil San Tumas bħala simbolu ta’ kull dixxiplu li jkollu difikulta’ biex jemmen. San Ġwann irid jgħallem lill-insara ta’ żmienu, u lilna, li l-Irxoxt imur lil hinn minn dak li nistgħu nifhmu aħna bis-sensi tagħna. Il-ħajja ta’ Kristu Rxoxt hija ħajja li la tista tmissha b’idejk u lanqas tarha bl-għajnejn fiżiċi tiegħek.Tista taraha biss bl-għajnejn tal-fidi. Id-dixxiplu ma jistax ikollu fidi f’dak li jara, għax ikun qed jarah, imma jkollu bżonn il-fidi biex jemmen dak li ma jarax. Inkella ma tkunx fidi. Ġesu’ qal lil San Tumas: “Henjin dawk li ma rawx u emmnu”. “Henjin” għaliex fidi bħal din hija l-iktar fidi ġenwina u safja. Il-kliem li San Tumas jgħid lil Ġesu’ Rxuxtat: “Mulej tiegħi u Alla Tiegħi”, huma l-punt tal-wasla tad-dixxiplu fit-triq tal-fidi tiegħu.

Itlob: O Ġesu’ l-aktar ħanin, Inti d-Dawl tad-dinja kollha. Ilqa’ fil-kenn tal-Qalb Tiegħek kollha ħniena l-erwieħ ta’ dawk li s’issa għadhom ma jemmnux Fik. Agħmel li r-raġġi tal-grazzja Tiegħek idawwluhom, sabiex huma wkoll, flimkien magħna ifaħħru l-għeġubijiet tal-ħniena Tiegħek; u tħallihomx jitbiegħdu mill-Qalb l-iżjed Ħanina Tiegħek.

Agħmel: Sib post għal kwiet u agħlaq għajnejk…ibda mmaġina lilek innifsek waħdek…ġo għalqa kbira, kollha ħaxix aħdar..u siġar kbar…qed tara lilek innifsek miexi b’zokk f’idejk…tħossok moħħok mistrieħ…tixtieq titkellem fuq ħafna affarijiet…pero’ hemm xi ħaġa li qegħda ddejqek ħafna: ir-relazzjoni mal-Mulej..

Tixtieq kieku Ġesu’ qiegħed ħdejk, imma … u issa tħoss bħal dehxa ma’ ġismek kollu…tħossok tibża’, imma fl-istess ħin tisma’ lil min jgħidlek: “il-paċi miegħek…!” Fil-pront iddur u tara lill-Mulej, b’idejh miftuħa lest biex jgħannqek miegħu…Ħares f’għajnejh u ħallihom ikellmuk…huma għajnejn qegħdin jgħidulek li jħobbuk, qegħdin jgħidulek li int għażiż…tħossok trid tiftaħ fommok u tgħidlu: “Mulej tiegħi u Alla tiegħi”…

Kompli tkellem miegħu għal ftit mumenti...għidlu, tibżax, dak li qed jinkwetak...għax Huwa jifhmek.. Huwa jista jgħinek fin-nuqqas ta’ fidi tiegħek…


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.