Nixtiequ naraw lil Ġesù

Il-Ħames Ħadd tar-Randan

Ġeremija 31, 31-34; Salm 50; Lhud 5, 7-9; Ġwanni 12, 20-33

Aqra’: F’dak iż-żmien: Fost dawk li telgħu Ġerusalemm biex jagħtu qima ‘l Alla fil-festa kien hemm xi Ġriegi. Dawn marru għand Filippu...u talbuh: “Sinjur, nixtiequ naraw lil Ġesu’”.... U Ġesu’ weġibhom: “Waslet is-siegħa li fiha Bin il-bniedem għandu jkun igglorifikat. Fis-sewwa, fis-sewwa ngħidlkom, jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, hi tibqa weħidha; imma jekk tmut, tagħmel ħafna frott”

Riflessjoni: “Nixtiequ naraw lil Ġesu’”. Din ma kinitx sempliċement kurżita biex jaraw lil dak li kulħadd kien qiegħed ifittex għax kien qajjem lil Lażżru mil-imwiet. Fil-vanġelu skont San Ġwann, il-verb ‘tara’ ifisser issir taf sewwa lill-persuna. Dawn il-Griegi ma kinux interessati fil-fattizzi ta’ Ġesu’, kif kien jilbes jew kif kien jippreżenta ruħu. Li xtaqu kien li jsiru jafu l-identita’ tiegħu u jekk kinx jista jagħtihom sens ġdid f’ħajjithom. Ġesu’ jagħmel diskors li bih juri l-vera wiċċu. Huwa jagħmel proposta li għal mentalita’ griega, u probabilment ukoll għalina, il-bnedmin tal-lum, tidher proposta assurda: il-ħajja tilħaq il-milja tagħha meta tkun ikkunsmata mill-imħabba. Huwa Hu l-ewwel li joffri lilu nnifsu, u din hija l-glorja tiegħu. Ġesu’ jispjega lill-griegi u lilna, x’inhi l-glorja vera: “jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, hi tibqa weħidha; imma jekk tmut, tagħmel ħafna frott”.

Itlob: Għallimna Mulej biex bħalek, b’ubbidjenza lejn ir-rieda tal-Missier, ningħataw lilek u lil ħutna.

Agħmel: Noqogħdu attenti li ma naqawx għat-tentazzjoni sottili li nsibu ruħna nagħmlu prattiċi reliġjużi mingħajr ma nkunu verament maqgħudin ma’ Kristu fil-fidi. Li nikkuntentaw biss b’xi talb, ritwali u ċelebrazzjonijiet u anke f’dawn…nagħmlu l-inqas possibli u bid-dubju. Il-wiċċ li Ġesu’ jurina tiegħu nnifsu, jitlob minna impenn totali. Il-proposta tiegħu ”hija skandlu għall-Lhud u bluha għall-Griegi” (1 Korintin 1, 22), imma fil-fatt huwa biss dak il-bniedem li bħal Ġesu’ jmut għall-ħutu, li skont Alla jagħmel suċċess.


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.