P. Pawl Muscat - 50 sena ta’ Ministeru Saċerdotali

Nhar il-Ħadd 14 ta' Marzu, P. Pawl Muscat iċċelebra il-ħamsin sena mill-Ordinazzjoni Saċerdotali tiegħu. Sfortunatament iċ-ċirkustanzi mhux ser jippermettulna niċċelebraw dan l-anniversarju lkoll flimkien, imma ninagħqdu miegħu u mal-Komunita’ tal-Belt, li jagħmel parti minnha bħala reliġjuż Agostinjan, u rrodu ħajr lil Alla għall-ministeru saċerdotali tiegħu tul dawn is-snin.

P. Pawl twieled Ħad-Dingli fl-14 ta’ Diċembru 1946 u ħa l-edukazzjoni sekondarja tiegħu fil-Kulleġġ Santu Wistin. Fl-1963 beda n-novizzjat fil-Kunvent ta’ Santu Wistin f’Għawdex u wara mixja ta’ formazzjoni, fis-17 ta’ Diċembru 1967 għamel il-Professjoni Solenni fl-Ordni ta’ Santu Wistin. Fl-14 ta’ Marzu 1971 imbagħad kien ordnat Saċerdot fil-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Gesu fir-Rabat.

Tul is-snin tal-ministeru tiegħu f’Malta ħadem l-aktar fil-Belt Valletta, imma anke għal diversi snin fil-Kunventi tar-Rabat Malta u tal-Belt Victoria f’Għawdex. Għal xi żmien serva anke l-komunita tal-Buskett. Ħadem ukoll fil-missjonijiet li l-Provinċja kellha f’La Goulette  (Tunez) u f’Katanja (Sqallija). Illum barra li jagħti servizz pastorali fil-parroċċa tagħna tal-Belt, iservi wkoll bħala Kappillan tal-Komunita Agostinjana ta’ Ħajja Kontemplattiva, tal-Monasteru ta’ Santa Katarina tal-Belt Valletta.

Għalkemm minħabba ċ-ċirkostanzi li qed ngħixu, ma stajniex inkunu fiżikament qrib tiegħu, u niċċelebraw miegħu dan il-mument, minn qalbna nawgurawlu ħafna saħħa, barka, u fuq kollox ħafna aktar ħidma fl-għalqa tal-Mulej.

 

Grazzi P. Pawl.

Ad Multos Annos


© 2021 agostinjani.org. All Rights Reserved.