Mulej għallimna narawk imsallab f’kull persuna mwarrba u mweġġa; imneżża mid-dinjita’ tagħha, emarġinata u mkissra.

Ħadd il-Palm: Bidu tal-Ġimgħa Mqaddsa

Isaija 50:4-7; Salm 21; Filippin 2:6-11; Mark 14:1 – 15:47

Aqra’: U wasslu lil Ġesu’ f’post jismu Golgota, li jfisser post il-Qorriegħa. U tawh jixrob inbid imħallat bil-mirra, imma hu ma riedtx jieħu minnu. Imbagħad sallbuh.

Riflessjoni: Matul il-Ġimgħa Imqaddsa, aħna msejħin biex nikkontemplaw ix-xbieha ta’ Ġesu’ fuq is-Salib. Li tikkontempla s-salib ma jfissirx li inti qed tbaxxi rasek quddiem oġġett materjali. Lanqas ma jfisser li toqgħod taħseb fuq l-aspett ta’ niket tal-Passjoni ta’ Kristu. Is-salib jindikalna għażla ta’ ħajja: l-għotja tiegħek innifsek lill-oħrajn. Li tikkontempla l-Kurċifiss ifisser li qed tagħmel minn dan is-sinjal punt ta’ referenza għal kull deċiżjoni li tieħu.

Itlob: Mulej għallimna narawk imsallab f’kull persuna mwarrba u mweġġa; imneżża mid-dinjita’ tagħha, emarġinata u mkissra.

Agħmel: Matul il-Ġimgħa Mqaddsa ħarreġ lilek innifsek kif ser tingħata iktar lill-oħrajn fl-imħabba. Paċpaċ inqas u agħmel ferm iktar: mut għalik innifsek, għall-ġibdiet tiegħek, għall-gosti tiegħek, għar-rieda tiegħek, biex jgħixu l-oħrajn.


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.