Itlob għall-perseveranza fil-fidi u fil-missjoni li Alla afdalek

Mhux diffiċli li temmen daqs kemm li tibqa’ temmen

Għerf 6:12-16; Salm 62; Tess. 4:13-18; Matt 25:1-13

Aqra’: “L-għerf jiddi, bla qatt ma jnemnem, malajr jagħrfuh dawk li jħobbuh, u jsibuh dawk li jfittxuh”. Bl-istess mod irridu nibqgħu nittamaw li: “Jekk aħna nemmnu li Ġesu’ miet u qam mill-imwiet, hekk ukoll Alla jiġbor miegħu lil dawk li raqdu f’Ġesu’”. Fl-Evanġelju Ġesu’ jgħid il-parabbola tal-għaxar xebbiet li ħarġu bl-imsiebaħ tagħhom biex jilqgħu l-għarus

Itlob: Itlob għall-perseveranza fil-fidi u fil-missjoni li Alla afdalek

Irrifletti: Il-wegħdiet ta’ Alla isibu l-milja tagħhom meta jasal żmienhom. Huwa importanti li nafdaw fi kliemu u nistennew bit-tama, u mhejjijin tajjeb. Ħafna nies jibdew jimxu fit-triq tal-Mulej b’entużjażmu, imma d-dewmien fit-twettiq tal-wegħdiet ta’ Alla, jiddiżappunthom. Iż-żejt tal-fidi jispiċċalhom, u billi ma jkunux ħadu magħhom riserva, jibqgħu barra, biex imbagħad jirrejaliżżaw b’dispjaċir li Alla fil-fatt iwettaq il-Patt tiegħu. Lil min nixbħu aħna: lill-ħames xebbiet għaqlin bir-riserva tal-fidi, jew lill-ħames xebbiet boloh?

Agħmel: Ikkonsla lil xi ħadd li qed iħossu jaqta qalbu li jkompli jistenna lill-Mulej jintervjeni fil-ħajja tiegħu, biex jagħtih il-fejqan li għandu bżonn.


© 2021 agostinjani.org. All Rights Reserved.