David Cortis

  1. Meta twelidt u fejn trabbejt? 

Twelidt fis-26 ta' Novembru 1979 f'Tal-Pietà u trabbejt Burmarrad

  1. Fejn kont tattendi skola (primarja, sekondarja, post-sekondarja)? 

Kont nattendi l-iskola Primarja San Pawl il-Baħar, imbagħad il-Liċeo Mikiel Anton Vassalli Qormi, u wara l-Junior College Msida. Wara għamit il-kors ta’ B. Com Universita ta’ Malta u komplejt għal B. Accountacy Hons. Wara li bdejt t-triq għall-ħajja Agostinjana kont għamilt l-Bachelor in Theology & Human Studies u wara S.TH.B l-Universita ta’ Malta. Wara kompljet S.TH.L Teologija pastorali u morali fl-Universita ta’ Comillas f’Madrid

  1. Meta ġietek is-sejħa għall-ħajja agostinjana u x’ħajrek? 

Il-Mulej dejjem jiżra. Fil-qosor ħafna kienu żewġ mumenti partikolari. Wieħed meta fl-2004 kont naħdem ma’ KPMG bħala accountant/awditur u kienu bagħtuni naħdem l-Ingilterra għal 3 xhur u ftit qabel mill-Parroċċa Burmarrad kienu tawni Bibbja u li tellajtha miegħi u li kienet ta’ sostenn kbir għalija waqt dik l-esperjenza ta’ 3 xhur ta’ xogħol. Imbagħad meta kont Londra fl-istess perjodu f’Jannar 2005 kont attendejt konferenza fil-Ġimgħa tal-Għaqda tal-Knejjes u min kien qiegħed jagħti t-talk staqsa diversi drabi, kif qed tħares lejn il-ħajja tiegħek? X’inhuma l-pjanijiet. Wara fl-aħħar ta’ Frar kont inżilt lura Malta u dawk kienu 4 xhur li fihom kienet qed tikber il-mistoqsija jekk Alla hux qed issejjaħli. Imbagħad f’Lulju 2005 tlajt esperjenza missjunjarja l-Brażil mal-grupp AMIGOS (grupp agostinjan fejn sirt naf aktar fuq Santu Wistin) u dik l-esperjenza kienet qawwija li tajt iċ-ċans li naħseb fuq il-mistoqsija. Wara dixxerniment għamilt il-pass għal din il-ħajja Agostinjana.

  1. Xi tħobb tagħmel fil-ħin liberu? 

Fil-ħin liberu nħobb nisma xi mużika instrumentali, jew naqra u xi passiġjata fil-kampanja.

Nixtieq li għandi iktar ħin liberu. 😊

  1. Tista’ tgħidilna xi ktieb interessanti li qrajt?  Fuq xhiex jittratta? 

Kont qed naqra kotba marbuta tal-edukazzjoni kemm f’Malta u kemm barra minn Malta biex tkompli tkun għajnuna għal missjoni tiegħi bħalissa bħala Rettur S. Augustine College.

  1. Għandek xi quote/saying għal qalbek? 

Int ħlaqtna għalik O Alla u qalbna ma ssib qatt kwiet jekk ma tistriħx fik.

A community in search of truth


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.