Kelma mid-Direttur tal-Istitut Agostinjan P. Salvinu Caruana OSA:

Għeżież lkoll!

Nittama li tinsabu tajbin minkejja ċ-ċirkustanzi avversi li ninsabu għaddejjin minnhom.

Bħalma tafu, ma nistgħux nibdew il-lectures fl-Istitut Agostinjan għalissa. Imma ma stajnix ma napprezzawx it-turija ta‘ ħerqa li nfittxu li nibdew minn għadd ġmielu ta‘ parteċipanti tal-korsijiet tagħna. Il-programm ilu mħejji xhur! Kulma kien jonqsu kienu...d-dati!

Issa wara l-konsultazzjoni ma' diversi persuni, u bi tweġibiet mill-għalliema, flimkien mal-Membri tal-Bord tal-Istitut (WR P. Provinċjal Leslie Gatt OSA – Praeside; P. Pierre Desira OSA – Ass. Dir. – Ms Antoinette Borg, Segr. Amm. – P. Mario Attard Ofm Cap – Andre‘ Debattista - Tabiba Ritienne Debono – Kan. Dr Jonathan Farrugia – Mons Prof. Hector Scerri), qbilna dwar dawn id-dati, imma xorta waħda jibqgħu marbuta ma‘ għadd ta‘ prekawzjonijiet u eċċezzjonijiet skont il-qagħda tal-pandemija fiż-żmien stipulat tal-bidu tal-Kors.

Fil-Kors Għal Kulħadd għas-Sena Akkademika 2020-2021 ser inkunu qegħdin nistudjaw flimkien din it-tema:

Waħda u Sħiħa hija l-Imħabba. L-10 Omeliji  ta’ S. Wistin fuq l-Ewwel ttra ta’ Ġwann lill-Parti tal-Prof. P. Salvinu Caruana OSA u P. Francis Calleja OSA.

 Il-lectures sejrin ikunu dwar dan it-trattat ta‘ S. Wistin; kopja tiegħu bil-Malti (285p.) tkun lesta sa tmiem NOVEMBRU 2020, u jkun għall-bejgħ (25 + ktejjeb My Pen’s Toil b’xejn);

Dan huwa l-programm tentattiv sa issa, minħabba s-sitwazzjoni tal-pandemija internazzjonali li ninsabu fiha. 

 

Waħda u sħiħa hija l-Imħabba

 

  

Il-Ġimgħa, 26 ta’ Frar 2021 (6.00 – 7.30pm)

L-Ewkaristija Presjeduta mill-WRP Provinċjal Leslie Gatt OSA

Daħla għall-opra ta’ S. Wistin

Prof. P. Salvinu Caruana OSA

--------------------------------------------------  

Il-Ġimgħa, 5 ta’ Marzu 2021 (6.00 – 7.00pm)

Omelija 1

Kelliem: P. Mario Attard ofm cap

  --------------------------------------------------

Il-Ġimgħa, 12 ta’ Marzu 2021 (6.00 – 7.00pm)

Omelija 2

Kelliem: Andre’ P. Debattista

 --------------------------------------------------

Il-Ġimgħa, 26 ta’ Marzu 2021 (6.00-7.00pm)

Omelija 3

Kelliema: Dr Ritienne Debono MD

  --------------------------------------------------

Il-Ġimgħa, 9 t’April 2021 (6.00 – 7.00pm)

Omelija 4

Kelliem: Rev. Kan. Jonathan Farrugia

--------------------------------------------------

Il-Ġimgħa, 16 t’April 2021 (6.00 – 7.00pm)

Omelija 5

Kelliem: Rev. Kan. Jonathan Farrugia

--------------------------------------------------

Il-Ġimgħa, 23 t’April 2021 (6.00 – 7.00pm)

Omelija 6

Kelliem: P. Pierre Desira OSA

--------------------------------------------------

L-Erbgħa, 28 t’April 2021 fis-6.00pm

It-23 edizzjoni tal-Annual Saint Augustine Lecture

Kelliem:

Il-Professur Dr Dr Anthony Dupont

 Faculty of Religious Studies

Catholic University of Leuven, Belgium

dwar:

       Mater Christianorum Verissima (mor. 1.62)

Augustine of Hippo’s Understanding of the Church as a Conciliatory, Critical and Christological Community*

--------------------------------------------------

Il-Ġimgħa, 30 t’April 2021 (6.00 – 7.00pm)

Omelija 7

Kelliem: Rev. Mons. Professur Hector Scerri

--------------------------------------------------

Il-Ġimgħa, 7 ta’ Mejju 2021 (6.00 – 7.00pm)

Omelija 8

Kelliem: P. Pierre Desira OSA

--------------------------------------------------

Il-Ġimgħa, 14 ta’ Mejju 2021 (6.00 – 7.00pm)

Omelija 9

Kelliem: Rev. Mons. Professur Hector Scerri

--------------------------------------------------

Il-Ġimgħa, 21 ta’ Mejju  2021 (6.00 – 7.00pm)

Omelija 10

Kelliem: Andre’ P. Debattista

--------------------------------------------------

Il-Ġimgħa, 28 ta’ Mejju 2021– JUM IL-GRADWAZZJONI

6.15pm

mill-Eċċ. Tiegħu Mons. Isqof Anton Theuma, l-Isqof t’Għawdex

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*  Il-lecture sejjer ikun video conference u jinżamm ġewwa Tolentino Hall – Kulleġġ, S. Wistin, Pjetà.

Grazzi ħafna għall-ħidma elettronika koordinata minn P. Pierre Desira OSA Ass Dir Ist. Agost. Rev Kan. Jonathan Farrugia Kap tad-Dip. tal-Patroloġija, Fakultà tat-Teoloġija, Università ta’ Malta, u Andre P. Debattista Lekċerer, Università ta’ Malta u lir-Rettur tal-Kulleġġ S. Wistin P. David Cortis OSA.

 Attendenza għall-lecture: l-ewwel 50 li jibbukkjaw sat-Tnejn, 26 t’April 2021

(Segretarja Amm. Ms Antoinette Borg: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

--------------------------------------------------------------------------

  • lejn il-bidu ta’ Frar 2021 nibgħatu l-programm ON-LINE u naraw li nilħqu ‘l kulħadd, b’kull mezz li għandna għad-disponibiltà tagħna, ser nistampaw numru limitat ħafna din is-sena akkademika;
  •  il-lectures sejrin jinżammu f’sala ikbar ġewwa l-Kulleġġ S. Wistin, Pieta’ (hija ikbar minn dik tal-Istitut u minn dik li ġieli użajna); ikunu bejn is-6.00pm u s-7.00pm;
  •  l-Ewkaristija tibda’ fil-5.40pm, fl-istess sala tal-lectures, imma taslux u tidħlux fis-sala ħafna qabel il-5.30pm;
  • il-maskra (visor) hija obbligatorja u fil-bieb ikun hemm apparat/i ta‘ disinfettar tal-idejn, u tittieħed it-temperatura ta’ kull waħda/wieħed qabel id-dħul fis-sala; mhux ser ikollna te’/kafe’ eċċ., wara l-lectures, wara ma jibqa’ ħadd jitħaddet eċċ., minħabba li nkunu rridu nerġgħu niddisinfettaw is-sala malajr kemm jista’ jkun;
  •  l-aħħar lecture ser ikun nhar il-Ġimgħa, 21 ta’ Mejju 2021.

 

Nitolbu lil SANTA RITA li taqlagħlna l-grazzja li ż-żmien ikun jippermetti wkoll li nsibu jumejn/tlieta għall-LIVE-IN 2020-2021…f’Ġunju

Sadanittant, aħna nibqgħu dejjem ngħarrfukom b’kull mezz u metodu li għandna, dwar żviluppi tal-qagħda min-naħa tagħna dwar il-korsijiet sena akkademika 2020-2021.

 

L-aħħar ħaġa, imma daqstantieħor siewja ħafna:

 NITLOBKOM SABIEX TMEXXU MILL-AĦJAR LI TISTGĦU DAN IT-TAGĦRIF DWAR IL-KORSIJIET Fl-ISTITUT AGOSTINJAN SENA AKKADEMIKA 2020-2021

 Kieku nixtiequ nkunu nafu, minn kmieni kemm jista’ jkun, KEMM minn fostkom jaħsbu li, dejjem jekk iċ-ċirkustanzi jippermettu, biħsiebhom jattendu għall-lectures.

Tistgħu iċċemplu fuq 2701 0827 – 7929 4177 – 9945 0099 – 7770 8700

Jew tiktbu fuq: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Grazzi ħafna

 P. Salvinu Caruana OSA - DiretturWara biss ftit xhur mil-mewt ta' ħuna l-mibki Kardinal Prospero Grech, il-Papa għoġbu jagħti lill-Knisja fil-gżejjer tagħna kardinal ġdid fil-persuna ta’ Mons. Mario Grech, Isqof Emeritus tad-djoċesi ta’ Għawdex u Segretarju tas-Sinodu tal-Isqfijiet f’Ruma. F’post li tella fuq il-media soċjali, l-Isqof Grech irringrazzja lill-Familja Agostinjana, u partikolarment lill-Pirjol Ġenerali u l-Komunità tal-Kurja tal-Ordni f’Ruma fejn qed jgħix għal din l-aħħar sena u fejn kien ikun ospitat kuldarba li kien ikun Ruma matul is-snin tal-episkopat tiegħu. Fl-2017 filfatt l-Isqof Mario kien ġie affiljat uffiċjalment fil-Familja tagħna Agostinjana, u b’hekk huwa meqjus bħala iben l-Ordni f’rabta spiritwali.

L-Isqof Mario Grech twieled il-Qala Għawdex fl-20 ta’ Frar 1957. Huwa ħa l-edukazzjoni tiegħu fl-iskejjel tal-istat u wara kompla bl-istudju tal-Filosofija u t-Teologija fis-Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesu f’Għawdex.  Wara l-Ordinazzjoni Saċerdotali tiegħu fis-26 ta’ Mejju 1984 huwa kompla l-istudji tiegħu f’Ruma minfejn kiseb Liċenzja mill-Universita Pontifiċja tal-Lateran u Dottorat fid-Dritt Kanoniku mill-Universita Pontifiċja Angelicum. Lura Malta huwa serva f’diversi uffiċċji fosthom dak ta’ Vigarju Ġudizzjarju tad-djoċesi ta’ Għawdex, għalliem tad-dritt Kanoniku fis-seminarju ta’ Għawdex, membru tat-Tribunal Metropolitan ta’ Malta u kappillan fil-Parroċċa ta’ Kerċem. Fis-26 ta’ Novembru 2011 il-Papa Benedittu XVI ħatru isqof ta’ Għawdex fejn serva sakemm il-Papa Franġsiku ħatru Pro-Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet u fil-15 ta’ Settembru 2020 Segretarju tal-istess Sinodu tal-isqfijiet.

Il-Provinċja Agostinjana Maltija tifraħ lil Mons. Mario Grech fl-okkażjoni tan-nomina tiegħu bħala kardinal u tirringrazzjah tal-viċinanza tiegħu, waqt li tawguralu fis-servizz li qed jagħti lill-Knisja Universali


F’komunikat lill-Provinċja, il-Provinċjal ħabbar li l-Pirjol Ġenerali qiegħed jiddispensa lill-Provinċja Agostinjana Maltija milli tiċċelebra l-Assemblea Provinċjali Intermedja 2020. L-Assemblea Provinċjali kellha tiġi ċċelebrata filfatt fis-27, 28 u 29 ta’ Ottubru fis-Sala San Nikola f’Ħal Tarxien b’forma adattata għal-limitazzjonijiet li ħolqot il-Pandemija Covid 19. Dan wara li l-istess Assemblea kienet ġiet posposta mid-data oriġinali tagħha li kellha tkun f’April ta’ din is-sena. Madanakollu wara li wieħed qies iċ-ċirkustanzi, inħass li ma jkunx prudenti li l-patrijiet minn kunventi differenti jinġabru għal tlitt ijiem ta’ diskusjonijiet.

L-Assemblea Provinċjali hija sensiela ta’ laqgħat u diskussjonijiet li jsiru wara sentejn mill-Kapitlu Provinċjali Ordinarju bl-iskop li, f’ambjent fratern, issir evalwazzjoni tal-mixja tal-Provinċja partikolarment fis-sentejn li jkunu għaddew.  Hija tagħti spazju wkoll biex fid-dawl tar-realtà preżenti jkomplu jinstabu modi kif il-ħajja u l-inizjattivi tagħna, partikolarment il-programm tal-Kapitlu Provinċjali Ordinarju ta’ qabel, jistgħu ikun aktar effettivi.

Sadanittant fil-jiem li għaddew il-Provinċjal għamel laqgħa fis-sitt komunitajiet tal-Provinċja u fiha ppreżenta l-materjal li kellu joffri spunt għad-diskussjoni fl-Assemblea. Fost dawn hemm l-evalwazzjoni tiegħu u tal-Kunsill Provinċjali li għandhom iservu bħala punt tat-tluq biex fix-xhur li ġejjin tkompli ssir riflessjoni bil-modi u mezzi li jippermettu ċ-ċirkustanzi ta’ madwarna.


Nhar is-Sibt 24 t'Ottubru 2020 kien inawgurat dawl ġdid għall-koppla tal-knisja parrokkjali ta' Santu Wistin il-Belt Valletta. B'kollaborazzjoni mal-proġett tar-riġenerazzjoni tal-port ta' Marsamxett u l-GHRC, dakinhar kien inawgurat dawl ġdid anke għall-koppla tal-Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu u tal-Knisja tal-Madonna tal-Pillar.

Dan huwa parti minn proġett akbar ta' restawr u riġenerazzjoni tal-kunvent tagħna tal-Belt li issa ilu għaddej għal diversi snin. Ftit ġimgħat ilu filfatt inkixfet il-faċċata tal-Knisja u l-ġimgħa l-oħra inkixfet parti mill-ġenb tal-istess Knisja fuq triq San Ġwann. Apparti proġett ta’ restawr fuq ġewwa, il-ħsieb huwa li x-xogħol ikopri r-restawr fuq il-blokka kollha li tagħti fuq erba’ toroq.


Fix-xahar t’Ottubru, normalment bħala Kummissjoni Provinċjali għall-Lajċi Agostinjani, nkunu qed norganizzaw l-ewwel laqgħa tagħna wara l-waqfa tas-Sajf. Din is-sena, sfortunatament minħabba l-Pandemija ma nistgħux niltaqgħu bħas-soltu.

Biex nżommu kuntatt magħkom ħsibna li norganizzaw quddiesa online li ġiet imxandra fuq il-paġna tal-Facebook Augustinians Malta - Agostinjani. Nirringrazzjaw lil Fr Terence Spiteri osa u lis-Sur Mario Randon li għamlu din it-trasmissjoni possibli. Iċċelebra l-Quddiesa il-Provinċjal P. Leslie Gatt osa, flimkien ma P. Franco Grech osa. Il-quddiesa kienet iċċelebrata fil-Kappella tal-Campus tas-sekondarja tal-Kulleġġ Santu Wistin f’Tal-Pieta’, u kienu preżenti għaliha il-membri tal-Kummissjoni Provinċjali tal-Lajċi Agostinjani li taw sehemhom fl-animazzjoni.

Għażilna d-data tat-13 ta’ Ottubru għax f’din il-ġurnata l-Ordni Agostinjan jfakkar il-Benefatturi mejtin tal-Istess Ordni mxerred f’bosta pajjiżi madwar id-dinja. Hawn Malta u Għawdex ukoll, l-Agostinjani dejjem sabu nies ġenerużi li għenuhom spiritwalment u materjalment biex il-patrijiet setgħu ikunu preżenti, u jagħtu s-servizz pastorali tagħhom fost il-poplu ta’ Alla.

Ħafna minnha, li llum aħna midħla tal-Patrijiet Agostinjani, kellna qrabatna li kienu benefatturi ta’ xi preżenza Agostinjana f’pajjiżna jew barra minn pajjiżna...bħal fl-artijiet tal-missjoni. Din il-quddiesa online tat l-opportunita’ lil dawk li ma setgħux imorru f’xi knisja agostinjana, biex flimkien stajna noffru is-sagrifiċċju tal-quddiesa għar-ruħ dawn il-benefatturi, biex il-Mulej jagħtihom il-grazzja li jmorru jgawduh għal dejjem, u jekk diġa qegħdin quddiemu wiċċ imb’wiċċ, jitolbu għalina lkoll biex nitgħallmu minnhom inkunu ġenerużi fis-servizz tagħna lejn l-Ordni u l-Knisja, b’mod partikulari f’dan iż-żmien tant diffiċli ta’ Pandemija li lkoll flimkien għaddejin minnu.

Filwaqt li nżommu ‘l xulxin fit-talb, ħudu ħsieb, sabiex jekk Alla jrid ma ndumux ma nerġgħu nibdew niltaqgħu fil-laqgħat tagħna.

Min jixtieq jista' jerġa jara l-quddiesa fuq https://www.facebook.com/Agostinjani/videos/738746200056303 

Membri tal-Kummissjoni Provinċjali għal-lajċi Agostinjani


© 2021 agostinjani.org. All Rights Reserved.