Matul din is-sena fejn ir-Reliġjużi Agostinjani Maltin qiegħdin ifakkru l-200 sena mit-twaqqif tal-Provinċja tagħhom, il-Pirjol Ġenerali tal-Ordni Agostinjan, Padre Alejandro Moral Antón OSA ser ikun qiegħed jagħmel iż-żjara Kanonika tiegħu fil-Provinċja Maltija mis-16 sal-24 ta’ Mejju. Din se tkun l-ewwel żjara uffiċjali tiegħu lill-Provinċja u li matulha se jkun qiegħed iżur il-komunitajiet u r-rejaltajiet kollha tal-Provinċja.

Matul dawn il-ġranet li ser ikun hawn Malta ser ikun qiegħed jiltaqa’ b’mod individwali ma’ kull reliġjuż u kif ukoll ma’ kull komunità: Rabat Malta, il-Belt Valletta, Pietà, Ħal Tarxien, Paceville, Rabat Għawdex. Jiltaqa’ wkoll  mal-agostinjani li jinsabu fid-Dar tal-Kleru f’Birkirkara. Ser ikun qiegħed jgħati l-Affiljazzjoni tal-Ordni lil għaxar persuni. Żjara mportanti ser tkun dik fl-iskejjel: dik tal-Primarja ġewwa l-Marsa u l-oħra Sekondarja f’tal-Pietà. Ser ikun qiegħed imexxi l-festa Titulari tal-Parroċċa Santu Wistin u kif ukoll il-Korteo u l-quddiesa tal-Festa ta’ Santa Rita fil-Belt Valletta. Il-Lajċi kollha li b’xi mod jew ieħor huma f’kuntatt mal-Agostinjani, ser jiltaqgħu wkoll mal-Ġeneral. Laqgħa oħra mportanti ser tkun dik mal-Arċisqof ta’ Malta, Mons Charles Scicluna u l-Isqof ta’ Għawdex, Mons Mario Grech. Din iż-żjara Kanonika tispiċċa b’permezz ta’ laqgħha fraterna mar-Reliġjużi kollha tal-Provinċja flimkien.

Il-Pirjol Ġenerali ser ikun akkompanjat minn wieħed mill-Assistenti tiegħu: Padre Luis Marín de San Martín OSA li jieħu ħsieb l-agostinjani kollha li huma fin-naħa t’isfel tal-Ewropa.

Merħba fostna!L-isbaħ kuntatti fil-ħajja jseħħu meta l-għajnejn jiltaqgħu, meta l-qlub jinfetħu, meta l-esperjenzi ngħixuhom flimkien.

L-isbaħ kuntatti fil-ħajja jseħħu meta jkun hemm intimità, ġenwinità, trasparenza u wens reali.

L-isbaħ kuntatti fil-ħajja jseħħu meta l-ġewwieni tagħna jintmiss minn barkiet u meta l-immaġinazzjoni fina tibqa’ timraħ.

 


Fl-okkażjoni tal-Bi-Ċentinarju tat-twaqqif tal-Provinċja Agostinjana, inbdiet inizjattiva ta’ Djalogi Agostinjani mas-soċjetà. Bħala l-ewwel kelliem stedinna lill-Eminenza Tiegħu l-Kardinal Gianfranco Ravasi, President tal-Kunsill Pontifiċju tal-Kultura, li tkellem fuq Il tempo e la piazza. Fede, cultura, societa’. Kienet riflessjoni tajba ħafna għal ħajjitna stess. Il-lecture, li saret it-Tlieta 24 ta’ Jannar saret fis-Sala Tereża Spinelli fil-Gżira.


L-Erbgħa 8 ta’ Frar fil-5.30pm fil-Knisja tagħna ta’ Għawdex saret velja ta’ talb li matulha inqraw siltiet mill-ħajja ta’ Fra Grazzja Gauci OSA. Wara wkoll sar it-tberik tax-xbieħa tiegħu, xogħol il-pittur bravu Manwel Farrugia, u sar mument ta’ talb quddiem Ġesu’ Sagramentat. Dakinhar kienet ippubblikata l-bijografija tiegħu – xogħol ta’ Eman Bonnici. Kienu mqassma santi b’aspetti ta’ ħajtu u b’talba miktuba mill-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech.


Il-Ħamis 19 ta’ Jannar 2017, fil-Knisja Parrokjali ta’ Santu Wistin il-Belt Valletta, sar servizz ekumeniku bħala parti mill-Ġimgħa ta’ talb għall-Għaqda tal-Insara. Is-servizz ekumeniku kien organizzat mill-Kummissjoni Djoċesana għall-Ekumeniżmu bil-kollaborazzjoni tal- Christians Together in Malta (Malta Ecumenical Council).  Ikkordina s-servizz ekumeniku Fr Hector Scerri, President tal-Kummissjoni Djoċesana għall-Ekumeniżmu u Chairman ta’ Christians Together in Malta. It-tema ta’ din is-sena kienet Rikonċiljazzjoni: L-imħabba ta’ Kristu ssuqna.

Ritratti: Uffiċċju Komunikazzjoni, Kurja

http://thechurchinmalta.org/en/posts/65968/ecumenical-service-during-the-week-of-prayer-for-christian-unity

 


© 2019 agostinjani.org. All Rights Reserved.