Bejn il-Ġimgħa 21 u l-Ħadd 22 ta’ Frar kienu organizzati żewġ live-ins għall-istudenti li jiffurmaw parti mit-Tagaste Voc Club li jsir darba fix-xahar wara l-ħin tal-iskola. L-ewwel live-in li kien mill-Ġimgħa 21 sas-Sibt 22 ta’ Frar kien indirizzat għall-istudenti li qegħdin fil-Years 7 u 8 fil-kulleġġ Santu Wistin, filwaqt li bejn is-Sibt 22 ta’ Frar sal-Ħadd 23 ta’ Frar sar il-live-in għall-istudenti tal-Yr 9 u 10. F’dawn il-jiem l-istudenti kellhom l-opportunità jgħixu l-ħajja komunitarja permezz ta’ mumenti ta’ attivitajiet formattivi fuq it-tema Be Original, mument ta’ talb u mumenti oħrajn ta’ rikreazzjoni. Dawn saru fid-Dar tagħna l-Agostinjani f’San Pawl il-Baħar.

It-Tnejn 24 ta’ Frar l-istudenti tal-aħħar sena tal-kulleġġ Santu Wistin kellhom l-opportunità li jqattgħu ġurnata mal-komunità tal-patrijiet Agostinjani f’Tal-Pietà permezz ta’ mumenti ta’ formazzjoni, mumenti ta’ talb, mixja fejn il-baħar, ħin ta’ logħob u ikel.

 F’Ras ir-Randan l-istudenti tas-sekondarja tal-Kulleġġ Santu Wistin kellhom l-opportunità li jirriflettu u jitolbu flimkien. Din il-ġurnata li kienet organizzata mic-Chaplaincy Team tas-sekondarja flimkien ma’ diversi edukaturi kienet tikkonsisiti f’diversi mumenti u kull klassi kellha l-opportunità li ddur u tgħix dawn il-mumenti kollha, fosthom: Att Penitenzjali u r-Rit tal-Irmied flimkien mas-sagrament tal-Qrar offrut minn diversi aħwa Agostinjani li ġew joffru l-ħin tagħhom, Film b’tema riflettiva, laqgħa formattiva fuq is-saħħa mentali minn Richmond Foundation, Prayer Spaces (mumenti ta’ talb forma ta’ attivitajiet), Attivitajiet sportivi b’riflessjoni fuq il-valuri tal-Vanġelju.

Fil-ħin tal-break, l-istudenti setgħu jixtru platt tipiku tal-Mozambique magħmul minn Ross abjad, patata u falafel u l-flus li nġabru permezz ta’ dan il-platt ser jingħataw lis-Segretarjat Missjonijiet Agostinjani biex ikompli l-ħidma tiegħu fil-Mozambique.

 

 


Nhar l-Erbgħa, 19 ta’ Frar 2020, fil-Kulleġġ Santu Wistin, saret laqgħa għall-Patrijiet kollha tal-Provinċja. Din kienet waħda minn sensiela ta’ laqgħat li qed isiru bi preparazzjoni għall-Assemblea Provinċjali 2020, fejn il-patrijiet ser jagħmlu evalwazzjoni tal-ħajja u l-ħidma tagħhom fis-sentejn li għaddew, u jirriflettu wkoll fuq il-futur. Għal din il-laqgħa ta’ nhar l-Erbgħa kien mistieden Fr. Robert Marsh, Superjur Provinċjali tal-Provinċja Agostinjana ta’ l-Ingilterra u Skozja. 

Wara t-talb tal-Għasar, Fr. Marsh tkellem dwar il-Provinċja Ingliża, u kif huma ttrattaw il-kwistjoni tar-realta ta’ Provinċja li ċkienet fin-numru tal-membri tagħha. Huwa tkellem kif l-agostinjani tal-Provinċja tiegħu rriflettew u d-diskutew din ir-realta’ għal diversi snin, u waslu biex jagħmlu għażliet kuraġġużi. Wara l-konferenza saru diversi mistoqsijiet mill-Patrijiet lil Fr. Marsh.


Unitas, Caritas u Veritas kienu l-kliem li jiddeskrivu dan il-mument sabiħ li għixu 2 assistant heads mill-kulleġġ tagħna (Mr Duncan Caruana – Primarja u Mr Glenn Mifsud – Sekondarja) flimkien ma’ Fr. Terence Spiteri osa (Chaplain tal-kulleġġ Santu Wistin). Din il-laqgħa saret bejn il-ġimgħa 28 ta’ Frar sal-Ħadd 1 ta’ Marzu f’Carlisle l-Ingilterra. F’din il-laqgħa kien hemm rappreżentanti minn skejjel Agostinjani fl-Ewropa bħal Spanja, Repubblika Ċeka u l-Ingilterra.

Matul dawn il-jiem il-parteċipanti kellhom l-opportunità li jaqsmu flimkien l-esperjenzi tagħhom ta’ edukaturi agostinjani filwaqt li kienu ippjanati diversi inizjattivi u attivitajiet li jkomplu jgħinu fil-qsim tal-esperjenzi ta’ kulleġġi Agostinjani differenti tal-Ewropa fost l-istudenti u l-istaff.

 

 


Bħala grupp taż-żgħażagħ ħassejna l-ħtieġa ta’ attività li tgħaqqadna mhux biss bejnietna iżda wkoll mas-soċjetà barra l-grupp tagħna. Iddeċidejna li nżuru d-dar tal-anzjani Casa Leone XIII u nqattgħu n-nofstanhar ta’ filgħodu mar-residenti ta’ din id-dar. Kienet esperjenza ferm aħjar milli stennejt, li imlietni f’sodisfazzjon. Bdejna l-ġurnata billi ħadna sehem fil-quddiesa mar-residenti anzjani tad-dar u flimkien animajna l-quddiesa. Il-quddiesa kienet l-aħjar mod possibbli biex bdejna l-ġurnata. Wara l-quddiesa morna ma’ xi wħud mill-anzjani fis-sala tal-attivitajiet. Organizzajna xi logħbiet tat-tombla u għenna xi residenti li kellhom bżonn l-għajnuna biex jimmarkaw il-karti tagħhom. Ilkoll li ħadna sehem, kemm anzjani u kemm żgħażagħ, għoġobna l-ħin li qattajna flimkien. Smajna l-quddiesa flimkien, dħakna flimkien, inbixna ’l xulxin, lgħabna flimkien u ħadna t-te flimkien. Din l-esperjenza bejn il-ġenerazzjonijiet kienet waħda ta’ min jgħożżha! Ir-residenti tad-dar urewna x-xewqa li nerġgħu nżuruhom u ż-żgħażagħ li attendew ukoll urew ix-xewqa tagħhom li jerġgħu jmorru. Hemm ħafna x’nistgħu nitgħallmu minn xulxin u li nqattgħu ħin flimkien hu ta’ benfiċċju għaż-żewġ naħat.

Martina Scicluna

 

 


© 2020 agostinjani.org. All Rights Reserved.