Grupp ta’ Patrijiet Agostinjani matul il-ġimgħa bejn id-19 u 23 ta’ Ġunju nġabru f’Dar Stella Maris fiż-Żebbuġ Għawdex għall-jiem ta’ silenzju u riflessjoni akkumpanjati  minn P. Marcello Ghirlando OFM. Dawn kienu jiem fejn f’ambjent ta’ komunità, l-aħwa miġbura setgħu jirriflettu iktar fuq is-sejħa reliġjuża tagħhom f’relazzjoni mal-Mulej Ġesù, filwaqt li jkomplu jġeddu qalbhom fil-missjoni tagħhom.Nhar l-Erbgħa, 28 ta'Ġunju saret il-Festa Familja Agostinjana fis-Settur tal-Primarja tal-Kulleġġ Santu Wistin fi Triq l-Iskola, fil-Marsa. Fis-6.00 p.m. ġiet iċċelebrata quddiesa u wara l-Provinċjal P. Raymond Francalanza osa qasam xi riflessjonijiet fuq il-kontribut tal-Agostinjani fil-preżent u fil-futur, wara saret Pizza Night.


Waħda mill-ewwel attivitajiet tal-Vok Club tal-Kulleġġ Santu Wistin għas-Sajf 2017 kienet l-A&P Friendship Day. Nhar l-Erbgħa 28 ta’ Ġunju t-tfal u l-adolexxenti  li pparteċipaw għixu esperjenza ta’ ħbiberija fuq il-passi tal-ħbieb ta’ Santu Wistin - Alipju u Possidju  - ibbażati fuq il-valur Agostinjan tal-ħbiberija. Kienet ġurnata mimlija attivitajiet ta’ formazzjoni, talb, logħob u baħar.


Bejn it-Tnejn 19 u l-Ġimgħa 23 ta' Ġunju, P. David Cortis osa u P. Salvinu Caruana osa ħadu sehem fil-Konferenza Intercultural Experience of Pastoral Ministry in a changing Europe - New Forms of Evangelization in the Augustinian Order, li saret f'San Gimignano (FI) fl-Italja. Kienet esperjenza sabiħa u kien hemm 9 kelliema, fosthom P. David li għamel riflessjoni fuq The Augustinian Pastoral Hospitality and Integration of Immigrations/Refugees in Malta. The Church’s Evangelical Service of Love to Strangers.


Il-komunità Agostinjana fil-Belt Valletta bħala parti mill-attivitajiet tal-Bi-Ċentinarju tal-Provinċja Agostinjana Maltija, fetħet il-bibien tal-kunvent sabiex in-nies iżuru u jagħmlu esperjenza ta’ kultura, arti, fidi u storja.

Fost l-attrazzjonijiet kull min żar il-kunvent seta’ jara ukoll re-enactment tas-suldati ta’ Malta fuq dar fil-mandraġġ fi żmien il-gwerra, wirja ta’ presepji kif ukoll wirja tal-għaqda mudelli tal-knejjes.


© 2019 agostinjani.org. All Rights Reserved.