Il-kliem tiegħek, Mulej huwa spirtu u ħajja!

It-Tielet Ħadd mtul is-Sena C

Neħemija 8:2-4a.5-6.8-10; Salm 18; 1 Korintin 12-12-30; San Luqa 1:1-4; 4:14-21

Aqra’: U ġie Nazaret fejn kien trabba. Daħal fis-sinagoga tagħhom, kif kien imdorri jagħmel nhar ta’ Sibt, u qam biex jaqra. Tawh f’idejh il-ktieb ta’ Iżaija l-profeta, fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej:

“L-Ispirtu tal-Mulej fuqi,

għax hu kkonsagrani.

Bagħatni nħabbar il-ħelsien lill-imjassrin,

inwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin,

u d-dawl mill-ġdid lill-għomja,

irrodd il-ħelsien lill-maħqurin

u nxandar is-sena tal-grazzja tal-Mulej”.

Imbagħad raġa’ għalaq il-ktieb, tah lura lill-qaddej u qagħad bilqiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msammra fuqu. U beda jgħidilhom: “Din il-kitba seħħet illum, intom u tisimgħu”.

Riflessjoni: “Din il-kitba seħħet illum, intom u tisimgħu”. Illum ukoll l-Mulej Ġesu’ jiġi jħabbar “il-ħelsien lill-imjassrin” u jrodd “il-ħelsien lill-maħqurin”. Illum il-kelma ta’ Ġesu’ ser tibda teħles lill-bniedem li jismagħha, mhux biss mill-mard, imma wkoll mlll-ostakli psikoloġiċi u morali li ma jħallux lil dak li jkun jimxi ‘l quddiem u jikber fl-imħabba. Ix-xibka ta’ passjonijiet mhux kontrollati jġalu lill-bniedem ifittex l-interessi egoistiċi tiegħu, ikollu għatx kbir għall-ġid, u ġenn għall-poter u s-suċċess. Dawn huma ktajjen li jżommu lill-bniedem ilsir. Dawn il-ktajjen illum ser jibdew jitkissru! Il-qawwa li tkissirhom hija dik ta’ l-Ispirtu s-Santu...”L-Ispirtu tal-Mulej fuqi”. L-Ispirtu mela li jaħdem f’Ġesu’ mhux biss meta jagħmel mirakli ta’ fejqan, imma wkoll meta bil-kelma qawwija tiegħu ikisser il-ktajjen li jżommu lill-bnedmin fi stat ta’ jasar.

Itlob: Il-kliem tiegħek, Mulej huwa spirtu u ħajja! Ħa jkunu milqugħa quddiemek kliem fommi u ħsieb qalbi, Mulej, blata tiegħi u feddej tiegħi.

Agħmel: Aħseb fuq l-aħbar it-tajba tal-Evanġelju. Irringrazzja lil Alla għal kemm hi vera din il-kelma fil-ħajja tiegħek personali.

 


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.