Iżżommx bogħod minnek Mulej, lanqas lil min tfixkel u tħawwad.

Is-27 Ħadd matul is-Sena Liturġika B

Ġenesi 2:18-24; Salm (127) 128, Lhud 2:9-11; Mark 10:2-16

Aqra’: F’dak iż-żmien, resqu xi Fariżej lejn Ġesù u biex iġarrbuh staqsewh jekk raġel jistax jitlaq lil martu. Weġibhom u qal: “X’ordnalkom Mosè?”. Qalulu: “Mosè ta l-permess li wieħed jagħmel il-kitba tad-divorzju, u jibgħatha”. Imbagħad weġibhom Ġesù: “Minħabba l-ebusija ta’ qalbkom kitbilkom dan l-ordni. Iżda sa mill-bidu tal-ħolqien Alla għamilhom raġel u mara. Għalhekk mela raġel iħalli lil missieru u ’l ommu u jingħaqad ma’ martu, u t-tnejn isiru ġisem wieħed. Għalhekk mhumiex iżjed tnejn, imma ġisem wieħed. Mela dak li għaqqad Alla ma għandux jifirdu l-bniedem”. Xħin daħlu d-dar id-dixxipli reġgħu staqsewh fuq dan, u hu qalilhom: “Min jitlaq lil martu u jiżżewweġ oħra jkun ħati ta’ adulterju kontra l-ewwel waħda; u jekk mara titlaq lil żewġha u tiżżewweġ ieħor tkun ħatja ta’ adulterju”. Ġibulu quddiemu xi tfal ċkejknin biex iberikhom, iżda d-dixxipli tiegħu qabdu jgħajtu magħhom. Ġesù, meta ra hekk, inkorla u qalilhom: “Ħalluhom it-tfal żgħar jiġu għandi; iżżommuhomx, għax ta’ min hu bħalhom hija s-Saltna ta’ Alla. Tassew ngħidilkom, li min is-Saltna ta’ Alla ma jilqagħhiex bħal tifel ċkejken ma jidħolx fiha”. Imbagħad ħaddanhom miegħu u qiegħed idejh fuqhom u berikhom.

Riflessjoni: Hemm sitwazzjonijiet meta l-miżżewġin jibdew jaħsbu hux ta’ min jibqgu jipprovaw isewwu relazzjoni li marret ħażin u li tkissret mingħajr ma donnha tista tissewwa. Miżżewġin li ma jħobbux iżjed lil xulxin, inkompatibli fil-karattru, jitkellmu biss biex joffendu lil xulxin u anke t-tfal huma involuti fil-falliment tar-relazzjoni tal-ġenituri. X’sens għanda li miżżewġin bħal dawn jibqgħu jgħixu flimkien? Possibli Alla jitlob li ttawwall iż-żwieġ li sar tortura? Mhux aħjar kulħadd imur għar-rasu u jibni ħajja ġdida? Għal dawn il-mistoqsijiet, il-loġika tal-bnedmin twieġeb mill-ewwel: id-divorzju huwa l-aħjar soluzzjoni. Jekk tant kopji jinfirdu wara ftit snin ta’ żwieġ, tista’ tkompli tgħażel li tgħix flimkien? Jekk l-affarijiet ma jmorrux tajjeb fiż-żwieġ mhux aħjar kulħadd jitlaq għar-rasu mingħajr ħafna problemi?

M’hemm l-ebda qasam daqs il-qasam tal-etika sesswali, fejn il-bniedem huwa ttantat li jagħmel morali għalih innifsu, u allura l-melħ tal-Vanġelu jitlef t-togħma tiegħu b’ħafna “imma”, “jekk”, “madanakollu” u “jiddependi”. Li wieħed isir bħat-tfal iż-żgħar huwa bżonnjuż biex dak li jkun jidħol fis-Saltna tas-Sema, biex jifhem il-proposta diffiċli ta’ Kristu. Huwa biss min iħoss ruħu ċkejken, li jemmen fl-imħabba tal-Missier u jafdah, li jista’ jilqa’ l-ħsibijiet ta’ Alla. Mhux kulħadd jista jifhem dawn il-ħsibijiet ta’ Alla, “imma dawk li lilhom jingħata li jifhmuha” (Mt 19:11), mhux min għandu l-għerf u d-dehen, imma ċ-ċkejknin (Mt 11:25).

Itlob: Mulej, għallimna nilqgħu s-Saltna tiegħek b’qalb ta’ tifel ċkejken bla ħażen, b’kunfidenza, ħa nagħarfu x’ridt int mill-bidu: biex dak li għaqqadt int ma nifirduhx aħna l-bnedmin b’disprezz lejn il-pjan tiegħek b’dannu kbir għalina nfusna. Iżżommx bogħod minnek Mulej, lanqas lil min tfixkel u tħawwad.

Agħmel: Ikteb xi ftit mill-barkiet li tara fil-familja tiegħek u rodd ħajr lil Alla għalihom. Meta jiġuk il-provi fil-ħajja, ħares lejn dak li ktibt u ftakar fil-fedelta’ ta’ Alla.


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.