“Sinjur agħtina dejjem minn dan il-ħobż.”

It-18-il Ħadd matul is-Sena Liturġika B

Eżodu 16:2-4.12-15; Salm 77; Efesin 4:17.20-24; Ġwanni 6:24-35

Aqra’: Ġesu’ weġibhom: “Tassew tassew ngħidilkom, intom qegħdin tfittxuni mhux għax rajtu sinjali, imma għax kiltu mill-ħobż u xbajtu. Tħabtu mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda għall-ikel li jibqa’ għall-ħajja ta’ dejjem, dak li Bin il-bniedem jagħtikom, għaliex lilu Alla l-Missier immarka bis-siġill tiegħu”.

Riflessjoni: Dak li fis-silta tal-vanġelu tal-Ħadd li għadda, it-tqassim tal-ħobż lill-folla kbira ta’ nies, deher bħala suċċess fil-popolarita’ ta’ Ġesu’ man-nies, tant li riedu jagħmluh Sultan, għal Ġesu’ kien mument diżappuntanti. Dan għaliex, dawk in-nies, mid-dehra ma’ kienux fehmu s-sinjal li ried iwasslilhom. Ġesu’ nduna li dawk in-nies ma kienux qed ifittxuh għaliex kienu bil-ġuħ għall-kelma tiegħu, għaliex riedu jipprofondixxu l-messaġġ tiegħu, jew biex ikunu mgħejjuna jifhmu s-sinjal li kien għamel.

Kienu qegħdin ifittxuh biss bit-tama li jerġa jkollhom ikel bl-abbundanza mingħajr ma jaħdmu biex jaqilgħuh. Permezz ta’ din l-atitudni ta’ dawn in-nies tal-Vanġelu, l-Evanġelista jistieden lil kull nisrani jeżamina l-motivazzjoni tiegħu għalxiex ifittex lill-Mulej, jistkenn fih, jitlob u jipprattika r-reliġjon. Hemm bżonn nammettu li xi drabi, bħal dawk in-nies li kienu xhieda tas-sinjal tat-tqassim tal-ħobż, aħna nersqu lejn Ġesu’ biss biex jagħtina ħobż li jittiekel u jgħaddi: grazzji speċjali, mirakli, saħħa, suċċessi, ġid materjali, ħarsien mid-diżgrazzji. Ġesu’ jgħidilna: “Tħabtu mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda għall-ikel li jibqa’ għall-ħajja ta’ dejjem, dak li Bin il-bniedem jagħtikom.”

Itlob: “Sinjur agħtina dejjem minn dan il-ħobż.”

Agħmel: Il-ħobż li jissodisfa l-bżonn tal-ferħ fil-bniedem hija l-Kelma ta’ Kristu. Ħa naqraw u nirriflettu fuq il-Kelma ta’ Kristu bħala l-ħobż li jsir ħajja f’dawk li jiekluh.


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.