Inti ssejħilna b’isimna u tistedinna biex nimxu warajk billi naqdu lil xulxin, nitolbuk tgħinna Mulej biex inkomplu nwieġbu għal din is-sejħa.

Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid

Atti 4:8-12; Salm 117; 1 San Ġwann 3:1-2; San Ġwann 10:11-18

Aqra’: Jiena r-ragħaj it-tajjeb; jiena nagħraf in-nagħaġ tiegħi, u n-nagħaġ tiegħi jgħarfu lili, bħalma l-Missier jagħraf lili u jiena nagħraf lill-Missier; u għan-nagħaġ tiegħi nagħti ħajti.

Riflessjoni: Dak li r-ragħaj it-Tajjeb hu għan-nagħaġ tiegħu, Ġesu’ huwa għalina. Meta qal li hu r-ragħaj it-tajjeb – dak li hu tajjeb tassew - fehem igħid li hu ma kienx bħar-ragħajja ħżiena, mikrija, li għax in-nagħaġ mhumiex tagħhom, jaraw il-lupu ġej u jaħarbu u jħallulu n-nagħaġ għalih waħdu. Ġesu’ għax hu r-ragħaj it-tajjeb, ta tassew ħajtu għalina, in-nagħaġ tal-merħla tiegħu; miet hu, biex ngħixu aħna. Bħala r-ragħaj it-tajjeb tagħna Ġesu’ jħobbna u jieħu ħsiebna, imexxina u jħarisna sa ma jwassalna fil-mergħat ta’ dejjem fil-ħajja tal-hena miegħu.

Itlob: Mulej , aħna n-nagħaġ tiegħek u int ir-Ragħaj tagħna. Inti ssejħilna b’isimna u tistedinna biex nimxu warajk billi naqdu lil xulxin, nitolbuk tgħinna Mulej biex inkomplu nwieġbu għal din is-sejħa.

Kompli bierek il-Knisja tiegħek b’rgħajja ġenerużi mill-familji tagħna ħalli jaqdu lill-Poplu tiegħek.

Agħmel: Bħala dixxipli ta’ Ġesu’ r-Ragħaj it-tajjeb tagħna u fuq l-eżempju tiegħu ejjew infittxu li nsiru nafu aħjar lill-familji tagħna, il-kollegi ta’ fuq ix-xogħol, jew il-ġirien tagħna, biex fejn hemm bżonn infejqu l-qalb muġugħa, nixxuttaw id-demgħa ta’ dawk li qegħdin jibku, nagħtu t-tama lil dawk li tilfu t-tama f’ħajjithom u nferrħu bl-imħabba ta’ Alla.


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.