Imberkin huma dawk li jistgħu juru lil Alla idejhom u riġlejhom immarkati b’atti ta’ mħabba.

It-Tielet Ħadd ta’ l-Għid Sena B

Atti 3:13-15.17-19; Salm 4; 1 San Ġwann 2:1-5a; Luqa 24:35-48

Aqra’: Kif kienu għadhom jitkellmu, Ġesù nnifsu waqaf f’nofshom u qalilhom: “Is-sliem għalikom!” Huma twerwru bil-biża’ għax ħasbu li qegħdin jaraw xi fantażma. Iżda hu qalilhom: “Għaliex tħawwadtu? Għaliex dan it-tħassib kollu f’qalbkom? Araw idejja u riġlejja. Jiena hu! Missuni, u ifhmuha li l-ispirtu ma għandux laħam u għadam bħalma qegħdin taraw li għandi jien”. Huwa u jgħidilhom dan, uriehom idejh u riġlejh.

Irrifletti: Fis-silta tal-Vanġelu tal-lum, Kristu Rxoxt ried li l-appostli, mbeżżgħa u mħassba, jgħarfuh minn idejh u riġlejh. Stramba! Normalment il nies jgħarfu lil xulxin mill-wiċċ, u mhux mill-idejn u r-riġlejn. Imma Ġesu’ hekk ried. Anke llum Huwa jrid li jintgħaraf minn idejh u riġlejh. Ir-referenza hija għall-ġrieħi li ġarrab bl-imsiemer meta kien imsallab fuq is-salib, fejn il-ħajja tiegħu kollha atti ta’ mħabba laħqet il-qofol tagħha.

Alla m’għandux idejn ħlief dawk ta’ Kristu msammrin għall-imħabba. Alla m’għandux riġlejn jekk mhux ir-riġlejn msammrin ta’ Kristu.  Huwa juriehomlna biex jgħidilna li mhuwiex ser ikun ‘il bogħod minna. Huwa meta nikkontemplaw dawn l-idejn u dawn ir-riġlejn ta’ Kristu li l-bniedem jiskopri minn hu il-vera Alla wieħed li hu mħabba.

In-nisrani wkoll hemm bżonn li jintgħaraf minn idejh u riġlejh. Imberkin huma dawk li jistgħu juru lil Alla idejhom u riġlejhom immarkati b’atti ta’ mħabba. Ma’ San Pawl jistgħu jgħidu: “Inġorr f’ġismi l-marki ta’ Kristu” (Gal 6:17).

Itlob: Mulej, agħmilni strument tal-paċi tiegħek…Mgħallem Divin, la tħallix: li iżjed infittex li nkun imfarraġ, mili nfarraġ jien; li iżjed jifhmni ħaddieħor, milli nifhem lil ħddieħor jien; li iżjed inkun maħbub milli nħobb jien.

Agħmel: Ħa nħabbru l-Qawmien ta’ Kristu mill-Imwiet billi, bħall-Imgħallem, nuru idejna u riġlejna mmarkati b’atti ta’ mħabba lejn il-bnedmin.


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.