Ħa nużaw iż-żmien li Alla silifna billi nsibu okkażjonijiet biex nikbru fl-imħabba u fl-għaqda tagħna ma’ Alla u mal-proxxmu

It-Tielet Ħadd ta’ matul is-Sena B

Ġona 3:1-5.10; Salm 24; Kor 7:29-31; Mk 1: 14-20

Aqra’: “Iż-żmien huwa mitmum, u s-Saltna ta’ Alla waslet; indmu u emmnu fl-Evanġelju”.

Itlob: Nitolbu mas-Salmista: Triqatek, Mulej, għarrafni, il-mogħdijiet tiegħek għallimni. Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, għax int Alla tas-Salvazzjoni tiegħi.

Riflessjoni: Fil-bidu tal-ktieb tiegħu, San Mark, jippreżenta lil Ġesu’ bħala l-messaġġier li għandu l-missjoni li jħabbar l-Evanġelju, l-Aħbar it-tajba lill-poplu. Aħbar li tant hi tal-għaġeb, li tqajjem ħafna ferħ f’dawk li jisimgħuha. Hemm żewġ kundizzjonijiet biex dak li jkun jesperjenza dan il-ferħ: irid jindem u jemmen. Li tindem ma jfissirx li jkollok id-determinazzjoni li tevita d-dnub, imma hija l-ewwel u qabel  kollox deċiżjoni li tbiddel radikalment il-mod kif tħares lejn Alla, lejn il-bniedem, id-dinja u l-istorja. L-aħbar li “Is-saltna ta’ Alla waslet”, mhijiex l-aħbar li wasal il-kastig, imma l-aħbar it-tajba ta’ tama għal kulħadd, anke għall-iktar wieħed midneb, li Alla jibqa’ jikkonsidrah bħala iben. Li temmen ifisser li tibda tara kollox mill-għajnejn ta’ Alla li jħobb, jistabar, jdum biex jirrabja, mimli ħniena u nteress għall-ħlejjaq tiegħu. Li temmen tfisser li tafda fil-Mulej, tafda f’kelmtu u fil-wegħdiet tiegħu. Is-Saltna ta’ Alla waslet, allura mhemmx żmien x’nitilfu: ħa nindmu u nemmnu fl-Evanġelju!

Agħmel: “Iż-żmien qsar”. Ħa nużaw iż-żmien li Alla silifna billi nsibu okkażjonijiet biex nikbru fl-imħabba u fl-għaqda tagħna ma’ Alla u mal-proxxmu, hu min hu.


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.