Aħseb f’xi ħadd li jixtieq jaqsam ma’ oħrajn l-imħabba ta’ Alla, imma m’għandux il-kuraġġ li jagħmel dan

Il-Magħmudija tal-Mulej

Isaija 55:1-11, Salm 12:2-3.4bcd.5-6;  1Ġw 5,1-9; Mk 1:7-11

Aqra’: Ġwanni l-Battista huwa profeta li juri l-presenza ta’ Alla fostna, u dak li Alla jistenna minna l-bnedmin. Ġwanni jipprietka l-indiema. Huwa jgħaraf dak li hu divin f’Ġesu’, u fuq l-insistenza ta’ Ġesu’ jgħammdu.

Irrifletti: Il-Magħmudija tagħmilna ulied Alla. Tikkonferma li aħna maħbubin minn Alla. L-imgħammdin għadhom sikwiet jirriflettu fuq jekk humiex jgħixu skont tagħlim ta’ Ġesu’. Il-magħmudija tikkonferma l-imħabba ta’ Alla lejna u tafdana bil-missjoni li nħobbu lill-oħrajn bħalma ħabb lilna Ibnu Ġesu’.

Itlob: Ħa nitolbu li jkollna l-imħabba ta’ Alla fi Kristu. Nitolbu għall-kuraġġ biex nuru l-imħabba tagħna lejn l-oħrajn, speċjalment dawk li huma l-aktar fil-bżonn.

Agħmel: Aħseb f’xi ħadd li jixtieq jaqsam ma’ oħrajn l-imħabba ta’ Alla, imma m’għandux il-kuraġġ li jagħmel dan. Ara x’tista tagħmel biex tinkoraggih.


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.