Kliem ix-xiħ żomm fih! Hekk għamlu l-familja Imqaddsa meta ltaqew max-xwejjah Xmun u max-xwejħa Anna.

Il-Familja Mqaddsa ta’ Ġesu’, Marija u Ġużeppi

Ġen 15:1-6; 21:1-3; Salm 104; Lhud 11:8. 11-12. 17-19; Lq 2:22-40

Aqra’: Ix-xwejjaħ Xmun: “Issa, o Sid, tista tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem skont kelmtk, għaliex għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek li int ħejjejt għallpopli kollha, dawl biex idawwal ilġnus, u glorja tal-poplu tiegħek Israel”. Il-Profetessa Anna “bdiet rodd ħajr lil Alla u titkellem fuq it-tarbija ma’ dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta’ Ġerusalemm”.

Itlob: Waqt li nkunu paċenzjużi fil-provi u ċerti mill-wegħdiet tiegħek agħmel Mulej li nistennew b’tama ħajja l-għajnuna tiegħek f’diin il-ħajja u l-glorja fil-ħajja ta’ dejjem.

Riflessjoni: Fi żmien meta l-anzjani l-iktar li qegħdin ibatu minħabba l-pandemija, il-Kelma ta’ Alla tagħtina l-opportunita’ li nagħthom il-ġieħ mistħoqq. Xmun u l-profetessa Anna li qrajna fuqhom fil-vanġelu llum huma żewġ mudelli ta’ anzjanita’ bilanċjata. Xmun deskritt bħala “raġel ġust u tajjeb, li kien jistenna l-faraġ ta’ Israel” , jgħallimna kif għandna nixjieħu. Huwa jiftakar l-wegħdiet ta’ Alla u jistenna li jitwettqu b’fiduċja sħiħa. Iħoss l-forzi tiegħu jonqsu, imma xorta jibqa kapaċi jkollu t-tama. Huwa jgħix fid-dawl tal-Kelma ta’ Alla, u għal din ir-raġuni, anke jekk konxju li jiemu resqin lejn tmiemhom, ma jibżax mill-mewt. Huwa ferħan u jitlob lil Alla jilqgħu fil-paċi tiegħu. Xmun jifraħ meta jara u jieħu l-Messija f’idejh. Huwa joffrih lill-popli kollha. Din ix-xena kommoventi turina l-missjoni li kull anzjan għandu li jista jgħaddi lill-uliedu u lill-ulied uliedu, biex din il-fidi ssir għalihom id-dawl li jagħti sens lil kull ħaġa li jgħaddu minnha fil-ħajja. Anna ma kienet qatt titwarrab mit-tempju. Kienet taf li kull ġurnata hija prezzjuża u għalhekk għanda tgħaddiha f’intimita’ ma’ Alla u taqdi l-komunita’. L-anzjani qatt ma jħossu li l-ħajja tagħhom issa hija bla sens, jekk jgħarfu jgħixu jistennew il-miġja tal-Mulej. Jistgħu dejjem joffru servizzi umli, li għandhom valur u jġibu l-ferħ lill-oħrajn. Għandhom fuq kollox, bħal Anna l-profetessa, il-missjoni li jitkellmu fuq Ġesu’ ma dawk li qegħdin ifittxu triq fil-ħajja. Dan huwa l-legat prezzjuż li jħallu lill-ġenerazzjonijiet futuri.

Agħmel: Kliem ix-xiħ żomm fih! Hekk għamlu l-familja Imqaddsa meta ltaqew max-xwejjah Xmun u max-xwejħa Anna. Jekk hemm xi anzjan jew anzjana fil-familja tiegħek, agħmel hekk inti wkoll.


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.