Il-Mulej ġej jiltaqa' magħna biex jibdilna

It-Tieni Ħadd ta’ l-Avvent Sena B

Is 40, 1-5, 9-11; Salm 84; 2 Piet 3, 8-14; Mk 1, 1-8

Aqra’: “Ħejju t-triq tal-Mulej, iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu”.

Itlob: Aħna lill-Mulej ġieli warabnieh u ħallejnieh barra minn ħajjitna, mill-ambjenti tagħna fejn ngħixu, naħdmu, nistudjaw, niddevertu. F’dan l-Avvent ħa nitolbu lill-Mulej jerġa jiġi lura f’ħajjitna għax għandna bżonnu iktar minn qatt qabel.

Irrifletti: Is-sejħa li qed issirilna f’dan l-Avvent: “Ħejju t-triq tal-Mulej iddrrittaw il-mogħdijiet tiegħu” tfisser li il-Mulej qed jistenna minnha li niftħu qalbna beraħ għalih. Li tħejji t-triq għall-Mulej tfisser li tipprepara ruħek għall-laqgħa ma’ l-imħabba. Is-sejħa biex nħejju t-triq għall-Mulej mhijiex triq li twassal lill-persuna għand il-Mulej, imma waħda li tħalli lill-Mulej jasal mill-ġdid għand il-persuna.

Agħmel: Il-Mulej ġej jiltaqa' magħna biex jibdilna fih. F’ismu ħa nħabirku biex inġibu aktar ġustizzja u tjieba fl-ambjenti kollha tal-ħajja.


© 2021 agostinjani.org. All Rights Reserved.