Itlob biex qatt ma jiġrilek li l-Mulej ikun fostna u int ma tagħarfux

L-Ewwel Ħadd ta’ l-Avvent Sena B

Is 63, 16b-17.19b; 64, 1-7; Salm 79; 1 Kor 1,3-9; Mk 13,33-37

Aqra’: Mulej mhux li kont iċċarrat is-smewwiet u tinżel minn hemm! Ishru, għax ma tafux meta jerġa’ jiġi sid id-dar. Alla jżomm kelmtu!

Itlob: Itlob biex qatt ma jiġrilek li l-Mulej ikun fostna u int ma tagħarfux, li jiġi jħabbatlek u int ma tisimgħux.

Irrifletti: F’dan iż-żmien ta’ l-Avvent, il-Knisja tfakkarna li l-Mulej mhux biss ġie fil-għar ta’ Betlehem, mhux biss għad jerġa jiġi fil-glorja fl-aħħar taż-żminijiet, iżda jrid jiġi fostna llum ukoll. Irid jiġi fina u fostna fil-ħafna esperjenzi u ġrajjiet li bihom u fihom tinbena ħajjitna. Jista jkellimna fl-inqas ġrajja li tiġri madwarna, fl-iċken esperjenza li nġarrbu f’ħajjitna, fl-aktar persuna sempliċi li niltaqgħu magħha. Jeħtieġ nindunaw meta l-Mulej ikun għaddej fil-ħajja tagħna u jkellimna. Jeħtieġ noqogħodu għassa!

Agħmel: Matul dan iż-żmien tal-Avvent insibu mumenti ta’ skiet biex nirriflettu biex fi spirtu ta’ fidi, ta’ talb u ta’ qalb miftuħa, nagħarfu l-istedina li l-Mulej jagħmlilna bl-esperjenzi u fiċ-ċirkostanzi konkreti ta’ ħajjitna.


© 2021 agostinjani.org. All Rights Reserved.