Itlob li bil-qawwa ta’ l-Ispirtu s-Santu, tagħraf il-persuni li huma fil-bżonn.

Sidna Ġesu’ Kristu, Sultan tal-Ħolqien kollu

Eż 34, 11-12. 15-17; Salm 22; 1 Kor 15, 20-26. 28; Mt 25, 31-46

Aqra’: L-Evanġelju jippreżentalna l-Ġudizzju Universali fejn Kristu, l-Imħallef, jesponi r-ruħ tagħna lilna. Kristu Sultan jagħtina finalment is-Saltna tal-Missier, wara li rebaħ il-mewt darba għal dejjem. San Mattew jurina li l-kriterju biex nidħlu fil-ħajja ta’ dejjem huwa l-mod kif inkunu ġibna ruħna ma’ ħaddieħor.

Itlob: Itlob li bil-qawwa ta’ l-Ispirtu s-Santu, tagħraf il-persuni li huma fil-bżonn.

Irrifletti: Xi ħsibijiet u x’emozzjoni jqanqal fina l-ħsieb li l-Mulej Ġesu’ għad jiġi fil-glorja biex jiġġudikana? Nistgħu ngħixu f’ċerta apatija u indifferenza lejn il-Kelma ta’ Kristu u lejn il-bżonnijiet ta’ ħutna? Il-ġudizzju tagħna nagħmluh aħna fuqna nnifisna skont kif inkunu lqajna jew warrabna lil Kristu fil-proxxmu tagħna. Meta Kristu jidher fil-glorja, aħna fid-dawl tiegħu, nistgħu naraw x’għażla nkunu għamilna.

Agħmel: Fittex opportunitajiet biex tilħaq l-aspettazzjonijiet ta’ Ġesu’ fil-ħajja tiegħek ta’ kuljum.


© 2021 agostinjani.org. All Rights Reserved.