Ikteb tliet talenti li Alla tak. Aħseb kif tista tkabbarhom għas-servizz ta’ Alla u tal-Poplu tiegħu

It-33 Ħadd ta’ matul is-Sena Liturġika A

Mhuwiex dak li wieħed jirċievi li jgħodd, imma x’jagħmel b’dak li jkun irċieva

Prov 31, 10-13. 19-20, 30-31; Salm 127; 1Tess 5, 1-6; Mt 25, 14-30

Aqra’: Il-parabbola tat-talenti turi kif meta jkollna atitudni tajba, din tiġi ppremjata mill-Mulej. Dawk li għandhom ruħhom b’saħħitha m’għandhomx għalfejn jibżgħu mit-tieni miġja tal-Mulej u mill-Ġudizzju. 

Itlob: Itlob li jkollok atitudni tajba tal-qalb li togħġob lil Alla

Irrifletti: Wieħed għandu mnejn jaħseb kemm hu fil-fatt ġust li kull wieħed mill-qaddejja ġew mogħtija numru differenti ta’ talenti u mhux kulħadd indaqs. Madanakollu, mhuwiex dak li wieħed jirċievi li jgħodd, imma x’jagħmel b’dak li jkun irċieva. Il-ferħ tas-Sid u l-premju li jingħata lil kull wieħed, huma l-istess għall-qaddejja kollha li rdubbjaw it-talenti tagħhom. Alla jħares mhux lejn il-kwantita tal-offerti tagħna, imma jħares lejn il-kwalita’, kif ukoll lejn l-atitudni tal-qalb u r-rieda tajba li biha noffruhomlu.

Agħmel: Ikteb tliet talenti li Alla tak. Aħseb kif tista' tkabbarhom għas-servizz ta’ Alla u tal-Poplu tiegħu


© 2021 agostinjani.org. All Rights Reserved.