Il-liturġija ta’ din il-festa tistedinna biex nirriflettu fuq il-proposti ta’ barkiet magħmulin minn Ġesu’

Il-Qaddisin kollha

Apok 7, 2-4, 9-14; Salm 23; 1 Ġw 3. 1-3; Mt 5, 1-12a

Aqra’: Id-diskors tal-muntanja. Il-bnedmin il-ħienja. Ġesu’ jiġbor fil-qosor il-messaġġ li ġie biex iwasslilna, u jxandar min huma dawk li huma hienja tabilħaqq. Il-ħajja tassew qaddisa tinsab filli wieħed igħix fl-ispirtu ta’ dan il-messaġġ.

Itlob: Iktar minn muntanja vera, il-“muntanja” fil-Bibbja tirreferi għal spazju u ħin meta niddisponu ruħna biex niltaqgħu mal-Mulej, u naċċettaw il-Kelma tiegħu. Ħa nsibu dan l-ispazju u l-ħin, din il-“muntanja” tagħna, biex niltaqgħu mal-Mulej, u nħalluh jurina kif aħna lkoll msejħin biex inkunu qaddisin. “Dan hu n-nisel ta’ dawk li jfittxu wiċċek, Mulej!”

Irrifletti: Il-liturġija ta’ din il-festa tistedinna biex nirriflettu fuq il-proposti ta’ barkiet magħmulin minn Ġesu’. Huma proposti li l-qaddisin fis-sema għexu, u li l-qaddisin fuq l-art, fuq l-eżempju tagħhom, huma mħeġġa biex jgħixu.

Agħmel: Il-Papa Franġisku jimmaġina elf pass lejn il-qdusija li kull wieħed minnha jista jagħmel matul il-ġurnata ordinarja ta’ kuljum: “Mara tmur tixtri, tiltaqa mal-ġara u jibdew jitkellmu. Il-kliem jaqa fuq in-nies. Imma din il-mara tgħid f’qalbha: ‘Le ma rrid nitkellem ħażin fuq ħadd’. Dan huwa pass lejn il-qdusija. Iktar tard, meta tkun id-dar, binha jkun irid jiftaħ qalbu magħha dwar it-tamiet u l-ħolm tiegħu għall-futur, u anke jekk tħossha għajjiena, hija tpoġġi bilqiegħda u toqgħod tisimgħu bil-paċenzja u l-imħabba kollha. Dan is-sagrifiċċju iressaqha iktar lejn il-qdusija. Iktar tard, tħoss ċerta ansjeta’, imma tiftakar fl-imħabba tal-Verġni Marija, taqbad il-kuruna tar-Rużarju u titlob bil-fidi. Pass ieħor lejn il-qdusija. Imbagħad hi toħroġ fit-triq u tiltaqa ma’ raġel fqir, u tieqaf tgħidlu kelma ta’ kuraġġ. Pass ieħor lejn il-qdusija”.


© 2021 agostinjani.org. All Rights Reserved.