L-imħabba u l-ġustizzja għandhom jimmarkaw l-azzjonijiet kollha tagħna.

It-30 Ħadd tas-Sena Liturġika A

Eż. 22: 20-26; Salm 17; 1 Tess. 1: 5c-10; Mt. 22: 34-40

Aqra’: L-awtoritajiet reliġjużi ta’ żmien Ġesu’, kienu jippruvaw jagħmlu minn kollox biex jaqbdu lil Ġesu’ f’nasba ħalli jeħilsu minnu. Din id-darba jistaqsuh mistoqsija reliġjuża rigward il-liġi li għanda implikazzjonijiet politiċi, u li huma mbagħad setgħu juża kontrih. Imma Hu jwieġibhom bi prinċipju li huwa validu kemm fil-qasam reliġjuż u f’kemm dak ċivili. Il-liġi tal-imħabba hija l-bażi tal-liġijiet divini u umani.

Itlob: L-imħabba u l-ġustizzja għandhom jimmarkaw l-azzjonijiet kollha tagħna. Ħa nitolbu għall-għerf u l-prudenza biex nibbilanċjaw it-tnejn li huma.

Irrifletti: Ġesu’ jsostni l-verita’ akkost ta’ kollox. Il-verita’ tista toffendi l-awtoritajiet relijużi u ċivili, imma hija tieqaf lil kull forma ta’ skrutinju. Iktar ma dawk li kienu kontrih, kienu jippruvaw jonsbuh, iktar Ġesu’ kien jikxef l-ipokresija tagħhom bil-verita’ li kien igħid. Mhux ta’ b’xejn kellhom joqtluh. F’din id-dinja, il-verita’ tkun dejjem u għal dejjem waħedha.

Agħmel: Li tkun beżżiegħ jew indifferenti ifisser li tkun qed tgħix ħajja bla sens. Ħa ngħażlu llum li nsostnu il-verita’, u ngħixu skont il-verita’. Ħa nimpenjaw ruħna biex nieqfu anke lill-inqas inġustizzja li ssir lill-oħrajn.


© 2021 agostinjani.org. All Rights Reserved.