Fis-skiet ta’ qalbek, għaraf li inti midneb u għandek bżonn il-ħniena ta’ Alla

Is-26 Ħadd matul is-sena Liturġika A

Eż 18, 25-28; Salm 24, Fil 2, 1-11; Mt 21, 28-32

Aqra’: Intom x’jidhrilkom? – staqsa Ġesu’ – Min minnhom it-tnejn għamel ir-rieda tal-Missier? L-Iben li lil missieru qallu li kien se jmur jaħdem fl-għalqa tad-dwieli u ma mar xejn, jew l-ieħor li qallu li ma riedtx imur, imma mbagħad mar?

Irrifletti: Il-publikani u n-nisa tat-triq jistgħu jkunu miftuħin iżjed minnkom – nies tal-knisja! – biex jaċċettaw lil Ġesu’ f’ħajjithom. Għalhekk jaslu qabilkom fis-Saltna t’ Alla. Huma dawk biss li jgħarfu lilhom infushom bħala midinbin, u li jirrikonoxxu li għandhom bżonn l-għajnuna, li jesperjenzaw l-ferħ li huma salvati.

Itlob: Nitolbu lill-Mulej biex ma naqgħux fit-tentazzjoni tal-ġudizzju u nitgħallmu li kull persuna hija akbar min-nuqqasijiet tagħha.

Agħmel: Fis-skiet ta’ qalbek, għaraf li inti midneb u għandek bżonn il-ħniena ta’ Alla daqs jew iktar minn dawk li f’għajnejk jidhru bħala nies “ħżiena”.


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.