Aħna responsabbli għal xulxin

It-23 Ħadd tas-Sena Liturġika Sena A

Eż. 33, 7-9; Salm 94; Rum 13, 8-10; Mt 18, 15-20

Aqra: Aħna mibgħutin biex inħobbu lill-proxxmu tagħna. Ġesu’ jitkellem dwar il-bżonn li nkunu impenjati biex inġibu ‘l quddiem il-ġid tal-aħwa. Ngħinu lil xulxin biex ngħarfu u nikkoreġu l-iżbalji tagħna. Ġesu’ qal lid-dixxipli tiegħu: “Jekk ħuk jaqa’ f’xi dnub, mur sibu waħdu u widdbu”.

Irrifletti: Aħna responsabbli għal xulxin. Li tkun responsabbli għall-oħrajn huwa li tieħu ħsieb u tgħinhom jimxu ‘l quddiem. Wieħed mill-modi kif nagħmlu dan hija l-korrezzjoni fraterna. Biex issir din il-korrezzjoni hemm bżonn tliet affarijiet: li jkollok għan tajjeb (l-imħabba lejn il-persuni), ħin f’waqtu (f’mument ta’ kalma), u meżżi adattati (prudenza u umilta’). Irridu nkunu wkoll lesti li nilqgħu korrezzjoni mingħand ħaddieħor aħna stess.

Itlob: Ħa nitolbu il-grazzja li nieħdu ħsieb ħaddieħor b’qalb li tħoss. Ħa nitolbu wkoll għal dawk il-persuni li għandhom bżonn konverżjoni tal-qalb.

Agħmel: Illum uri fil-konkret li qed tieħu ħsieb lil ħaddieħor. Identifika persuna li għanda bżonn korrezzjoni, u agħmel dan b’rispett u b’imħabba.  


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.