Jekk Alla jsejħilna biex nagħmlu xi ħaġa, ħa ngħarfu bl-umilta’ kollha

Il-21 Ħadd tas-Sena Liturġika A

Is 22,19-23; Salm 137, Rum 11, 33-36; Mt 16, 13-20

Aqra’: F’ Ċesarija ta’ Filippu, Pietru jagħmel il-Professjoni tal-Fidi u Kristu jagħtiħ l-imfietaħ tas-Saltna. “Inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi”.

Itlob: Ħa nitolbu li jkollna qalb umli biex naċċettaw is-sejħa ta’ Alla. Ħa nitolbu l-grazzja li nkunu dixxipli fidili ta’ Ġesu’.

Irrifletti: Alla jagħżel mhux skont il-merti tagħna l-bnedmin, imma bl-għerf tiegħu li huwa ‘l hinn minn dak li l-bniedem jista’ jifhem. Jekk Alla jsejħilna biex nagħmlu xi ħaġa, ħa ngħarfu bl-umilta’ kollha li Huwa għażilna mhux għax kien jistħoqqilna, imma għax hekk kienet ir-rieda tiegħu. Lilu biss kull tifħir, glorja, unur u qima.

Agħmel: Huwa faċli nikkritikaw lill-mexxejja reliġjużi tagħna, imma napprezzawhom għat-tajjeb li jagħmlu?


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.