Meta jieħu sehem fiċ-ċelebrazzjoni ta’ l-Ewkaristija, in-nisrani jimpenja ruħu li jkompli jgħix l-Ewkaristija barra mill-Quddiesa.

It-18 ta’ matul is-sena liturġika A

Isaija 55:1-3; Salm 144; Rumani 8:35, 37-39; Mattew 14:13-21

Aqra’: Il-kotra tan-nies kompliet timxi wara Ġesu’ waqt li kien ifejjaqhom u jgħallimhom. Hawnhekk jitma l-kotra tan-nies…ikla li tirraffigura l-ikla ta’ l-Ewkaristija.

Irrifletti: Il-Poplu għandu bżonn ikun mitmuħ l-ikel tal-verita’ kif ukoll il-ħobż. X’kien il-miraklu hawnhekk: il-multiplikazzjoni tal-ħobż u l-ħut, jew l-eżempju li ta’ Ġesu’ li taqsam dak li għandek ma’ ħutek il-bnedmin l-oħra fil-bżonn? Tista’ l-Ewkaristija teżisti barra ċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa?

Itlob: Meta jieħu sehem fiċ-ċelebrazzjoni ta’ l-Ewkaristija, in-nisrani jimpenja ruħu li jkompli jgħix l-Ewkaristija barra mill-Quddiesa. It-talb flimkien mas-saċerdot u l-komunita’ nisranija fil-Quddiesa, isib il-milja tiegħu fl-għixien tat-tagħlim ta’ Ġesu’ fil-ħajja ta’ kuljum.

Agħmel: Permezz tad-dixxipli tiegħu - li tahom il-ħobż biex iqassmuh – Ġesu’ stess huwa dak li jibqa’ jitma lin-nies ta’ kull żmien u post. Osserva l-mumenti ewkaristiċi fil-familja u mal-ħbieb, li jsiru barra mill-Quddiesa.


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.