Il-parabboli ta’ Ġesu’ jagħmlu referenza għall-ħajja ordinarja ta’ kuljum, imma huma kumplessi biżżejjed li jqanqlu l-moħħ biex jirrifletti.

Il-15 il-Ħadd ta’ matul is-Sena A

Isaija 55:10-11; Salm 64; Rum 8:18-23; San Mattew 13:1-23

Aqra’: Naraw lil Ġesu’ jibda jgħallem permezz tal-parabboli. B’dawn il-parabboli Huwa kien jħeġġeġ lid-dixxipli tiegħu biex jaħsbu fuq it-tifsira ta’ dawn il-parabboli, u l-applikazzjoni tagħhom għall-ħajja.

Is-silta mill-Evanġelju ta’ San Mattew tal-lum twieġeb għal xi difikultajiet li kienu qamu: Għaliex mhux kulħadd aċċetta s-Saltna ta’ Kristu? U għaliex wara li aċċettawha xi wħud ma komplewx fiha u telquha?

Irrifletti: Il-parabboli ta’ Ġesu’ jagħmlu referenza għall-ħajja ordinarja ta’ kuljum, imma huma kumplessi biżżejjed li jqanqlu l-moħħ biex jirrifletti. Aħseb kif il-parabbola tal-bidwi li ħareġ jiżrgħa tista tapplika għall-ħajja ta’ kull wieħed minna llum.

Itlob: Okkażjonijiet u ċirkustanzi esterni jistgħu jżommu lura persuna milli jirċievi u jgħix skont il-Kelma ta’ Alla. It-talb ta’ kuljum biex wieħed jevita dawn iċ-ċirkostanzi u l-okkażjonijiet jista jkun ta’ għajnuna: “Eħlisni minn kull tiġrib”.

Agħmel: Isma’ sewwa l-Kelma ta’ Alla fil-knisja, u pprova sib mod kif tagħmel tiegħek din il-Kelma.


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.