Għal Alla aħna prezzjużi, ħafna iktar minn kull ħaġa oħra fil-ħolqien

It-12-il Ħadd matul is-Sena Liturġika A

Ġer 20, 10-13; Salm 68; Rum 5, 12-15; Mt 10, 26-33

Aqra’: “La tibżgħux…” Aħna mdawrin bid-dnub, imma l-grazzja ta’ Alla tgħinna nirbħu d-dnub. L-ebda ħajja umana mhi ser titħalla barra mil-providenza u l-għożża ta’ Alla, billi kull bniedem hu prezzjuż f’għajnejn Alla.

Itlob: Il-fidi tkeċċi ‘l barra l-biża’, kemm mill-individwu, kif ukoll mill-Knisja. Ħalli t-talb jeħilsek minn kull biża’.

Irrifletti:  Il-ħajja tagħna tista tidher bħala toqol tqil wisq biex inkunu nistgħu nġorruh. Imma meta nħossu dan it-toqol, għandna nafdaw iktar minn qatt qabel, fit-tjubija tal-Mulej u fil-wegħdiet tiegħu. Aħna konna salvati mhux b’xi ħaġa żgħira, imma bid-demm ta’ Ġesu’ Kristu, u għalhekk għal Alla aħna prezzjużi, ħafna iktar minn kull ħaġa oħra fil-ħolqien.

Agħmel: Ikteb talba li fiha turi l-fiduċja tiegħek fil-Providenza ta’ Alla. Imbagħad meta tkun għaddej minn żmien ta’ prova uża din it-talba biex titlob biha.

 


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.