Ġesu’ jagħti lilu nnifsu lilna totalment

Il-Ġisem u d-Demm għażiż tal-Mulej     

Dewt. 8:2-3.14b-16a; Salm 146; 1 Kor 10:16-17; San Ġwann 6:51-58.

Aqra: “Jiena hu l-ħobż il-ħaj, li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem”

Irrifletti: Ġesu’ jagħti lilu nnifsu lilna totalment, mhux biss biex imantnina ta’ kuljum, iżda biex niksbu l-milja tal-ħajja.

“Kull min jemmen li jitmanta bil-Ġisem mogħti għalih, u bid-Demm li nxtered għalih, jikseb il-qawwa biex, min-naħa tiegħu, jibdel lilu nnifsu f’don, kif jgħid Santu Wistin: ‘Kun dak li tirċievi, u rċievi dak li int’ (Diskors 272,1, f’nhar Għid il-Ħamsin)” (San Ġwanni Pawlu II)

Itlob: Itlob biex dejjem tifhem u tapprezza l-presenza ta’ Ġesu’ fl-Ewkaristija. Nitolbu għal dawk li jsibuha diffiċli biex jifhmu dan id-don.

Agħmel: Ftakar f’esperjenza meta l-Mulej daħal f’ħajtek! Agħmel att ta’ ringrazzjament


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.