L-Ispirtu s-Santu huwa l-ħajja tal-Knisja u ta’ kull nisrani

L-Għid il-Ħamsin

Atti 2:1-11; 1 Korintin 12:3b-7,12-13; Ġwanni 20:19-23

Aqra’: Ġesu’ jonfoħ l-Ispirtu S-Santu fuq id-dixxipli. F’Għid il-Ħamsin, l-Ispirtu jinżel fuq ll-Appostli bħala ilsna tan-nar. Fil-magħmudija, aħna lkoll irċevejna l-istess Spirtu li jgħaqqadna lkoll fil-Ġisem ta’ Kristu.

Itlob: Itlob li tiżdied  il-qawwa tal-fidi tiegħek. Itlob li l-Ispirtu iħeġġeġ mill-ġdid il-passjoni fina li ngħixu ma’ Alla u għal Alla. Itlob għad-doni u l-frott tal-Ispirtu s-Santu.

Irrifletti: L-Ispirtu s-Santu huwa l-ħajja tal-Knisja u ta’ kull nisrani. Huwa janimana u jagħtina d-doni tal-kariżmi għal-ġid tas-soċjeta’, igħinna nġibu ruħna bħala aħwa fi Kristu, u jgħaqqadna f’ġisem wieħed ta’ Kristu. L-Ispirtu s-Santu  huwa l-għaqda u l-ftheim bejn il-popli.

Agħmel: Mur imxi fil-kwiet qalb il-kampanja, u ħossok qrib il-ħolqien kollu, waqt li tirringrazzja lill-Ispirtu.


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.