Ħabbar l-Evanġelju bil-mod kif tgħix... Ħalli l-azzjonijiet tiegħek joħorġu minn dak li temmen.

Is-7 Ħadd ta’ l-Għid – It-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema

Atti 1, 1-11; Ef. 1, 17-23; Mt 28, 16-20

Aqra’: L-Evanġelju jagħlaq b’nota glorjuża. Il-ħdax-il dixxiplu jingħaqdu bil-ferħ ma’ Ġesu’ fuq il-quċċata tal-muntanja. Ġesu’ għandu setgħa fuq kollox, u jibgħat lid-dixxipli biex ikomplu il-missjoni tiegħu fid-dinja kollha. “U ara, jiena magħkom dejjem, sa l-aħħar taż-żmien”.

Irrifletti: X’egħluq stupend tal-Evanġelju! Il-Knisja tibda b’Ġesu’ li jagħti l-missjoni lill-ħdax. Kulħadd huwa mistieden li jingħaqad f’din il-missjoni.

Itlob: Itlob għall-evanġeliżżazzjoni tal-popli. Itlob biex l-Evanġelju jiġi mħabbar minn tarf għall-ieħor tad-dinja.

Agħmel: Ħabbar L-Evanġelju bil-mod kif tgħix. Ħalli l-azzjonijiet tiegħek joħorġu minn dak li temmen. Ġesu’ qam mill-imwiet, tela’ s-sema, u issa f’dak bil-missjoni tiegħu! Alleluia!


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.