Hu jsejjaħ kull waħda minn nagħaġ tiegħu b’isimha

Hu jsejjaħ kull waħda minn nagħaġ tiegħu b’isimha

Ġw 10, 1-10

Aqra’:  Il-parabbola ta-ragħaj it-Tajjeb tinvolvi l-fidi. In-nagħaġ jisimgħu leħnu u jimxu warajh. Ir-ragħaj it-tajjeb iwiegħed sigurtà. Jaf lil kulħadd b’ismu. Huwa wkoll il-bieb, li permezz tiegħu bil-fidi, huma jidħlu.

Irrifletti:

Tisimgħu l-leħen tar-Ragħaj it-Tajjeb?

Il-fatt li jafek b’ismek ġġegħlek tħossok tajjeb?

Tħoss lil Mulej jista’ jkun li qed isejjaħlek biex tagħmel xi ħaġa sabiħa għalih u miegħu? Kif ser tinduna b’dan?

Ġieli ħassejt f’qalbek li xi ħaġa li ma tħallikx kwiet u ġġegħelek dejjem tkompli tfittex?

Hemm xi persuni partikulari li tħoss li tista tagħtihom l-għajnuna tiegħek?

Ġili qrajt xi silta fil-Bibbja li ħassejt li qawwietek fil-fidi?

Meta titlob, tħoss li il-Mulej qed jitolbok tagħmel xi ħaġa?

Ġieli ltqajt ma’ xi ħadd li jinkuraġġik fis-sejħa li tħoss li l-Mulej qed jagħmillek?

Tħoss li din il-ħaġa ma tistax tagħmilha waħdek?

Dawn jistgħu jkunu sinjali tar-rieda tal-Mulej għalik. Irrifletti.

 

Agħmel: Kompli itlob u kellem lil xi ħadd ta’ fiduċja li jista’ jgħinek u jiggwidak eż. xi saċerdot jew gwida spiritwali. Tista' titlob l-għajnuna billi ċċempel 21222884 u tistaqsi għal Fr. Terence, jew tibgħat email fuq This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


© 2021 agostinjani.org. All Rights Reserved.