Ir-Restawr tal-Orgni tal-Knisja ta’ San Mark fir-Rabat

Minn Jannar ta’ din is-sena, beda x-xogħol ta’ restawr fuq l-orgni tal-Knisja minħabba d-diversi ħsarat li kellu. Dan ix-xogħol għadu sejjer u nittamaw li għall-aħħar ta’ Ġunju ta’ din is-sena jkun lest minn kollox biex mill-ġdid inkunu nistgħu nerġgħu nitpaxxew bis-sbuħija tad-daqq tiegħu.

The Augustinian Cloister Foundation fi ħdan il-Kunvent u l-Knisja kellha diversi pjanijiet ta’ attivitajiet biex jinġabru l-fondi għal dan il-proġett hekk important imma minħabba l-pandemija, kollox kellu jitħassar.

L-ispiża totali biex isir dan ir-restawr tlaħħaq is-somma ta’ €25,340.00 għalhekk qegħdin nitolbu l-għajnuna tagħkom biex inkunu nistgħu nħallsu din is-somma.

Minn qalbna nirringrazzjawkom.


© 2021 agostinjani.org. All Rights Reserved.