Il-Ġimgħa mqaddsa online flimkien maż-żgħażagħ Agostinjani

Matul il-Ġimgħa Mqaddsa 2021, il-grupp Augustinian Youths flimkien mal-grupp Tagaste Youths organizzaw numru ta’ sessjonijiet flimkien bi preparazzjoni għal-Għid il-Kbir ta’ dis-sena. Minkejja r-restrizzjonijiet u d-diversi miżuri li kien hemm fis-seħħ fid-dawl tal-COVID-19, dan kollu ma żammx lil dawn il-gruppi milli jiltaqgħu b’mod virtwali u milli jidħlu fl-ispirtu ta’ dan iż-żmien tant sabiħ f’din is-sena partikolari. 

Is-sessjonijiet kienu mqassma matul il-ġimgħa kollha f’diversi talb, meditazzjonijiet fuq it-tlitt ijiem tat-Tridu, kif ukoll riflessjonijiet għal-Sibt il-Għid u l-Ħadd il-Għid. Il-laqgħat kienu mmexxija kollha miż-żgħażagħ stess filwaqt li r-riflessjonijiet li saru matul it-tlitt ijiem tat-Tridu kienu wkoll imxandra Live fuq il-paġna ta’ Facebook.

Minkejja d-diffikultajiet u l-kumplikazzjonijiet li ġabu magħhom ir-restrizzjonijiet, fejn ma kinitx possibli li żgħażagħ jiltaqgħu flimkien fi gruppi, dawn is-sessjonijiet għamluha possibli li aħna ż-żgħażagħ nesperjenzaw mumenti ta’ ġabra u talb flimkien bi preparazzjoni għal-Għid Mqaddes. Dawn huma xi esperjenzi ta’ ftit miż-żgħażagħ li pparteċipaw f’dawn is-sessjonijiet:

Edward Abela

 ---

“Matul dil-Ġimgħa Mqaddsa, permezz ta’ ftit minuti ta’ ġabra flimkien ma’ żgħażagħ oħra, irnexxili naqta’ ftit mill-ħsibijiet ta’ kuljum u nipprepara ruħi b’mod xieraq għall-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta’ Sidna Ġesu Kristu. Dawn il-mument għenuni naprezza aktar dak li Alla għamel għall-bniedem, inkluż għalija, sabiex isalvana mid-dnub u jagħtina il-ħajja ta’ dejjem.”

Jeremy Zarb

 “Hekk kif qed ngħixu fi żmien fejn kulħadd qiegħed iħossu iżolat kemm fiżikament u spiritwalment minħabba l-effeti tal-pandemija, l-attivitajiet ta’ matul il-Ġimgħa Mqaddsa kienu opportunita’ biex bħala grupp verament nirriflettu fuq ir-relazzjoni tagħna ma Kristu f’ħajjitna. Kienet opportunita’ fejn permezz ta’ mezzi elettroniċi stajna ninġabru flimkien biex naqsmu dawn il-mumenti hekk importanti fil-ħajja Nisranija, fejn flimkien ngħixu u nirriflettu l-mewt u l-qawmien ta’ Sidna Ġesu Kristu.”

Owen Parnis

"Il-Ġimgħa Mqaddsa għalija hija ġimgħa unika għax hija ġimgħa fejn niftakru fil passjoni ta’ Ġesù Kristu. Dawn il-jiem, bl-għajnuna tat-talb online li għamilna flimkien bħala grupp ta’ żgħażagħ, ħassejtni kuntent li irnexili nsib dak il-ħin biex nieqaf mix-xogħol jew logħob u nirrifletti fuqi innfsi u fuq il-passjoni, l-mewt u l-qawmien ta’ Ġesù."

Mark Caffari


© 2021 agostinjani.org. All Rights Reserved.