L-ewwel fażi fir-restawr tal-orgni Mascioni tal-1959 fil-Knisja ta’ San Mark ir-Rabat

L-ewwel aġġornament – Restawr tat-tliet imniefaħ:

Tlestiet l-ewwel fażi tar-restrawr tal-orgni Mascioni (1959) fil-Knisja ta’ San Mark. It-tliet imniefaħ li jinfetħu doppju ġew restawrati kompletament, b’ġilda ġdida, tpoġġew f’posthom u tħaddmu.

Qabel sar ir-restawr, l-imniefaħ kien għadhom bil-ġilda oriġinali tal-1959. Ma kinetx f’qagħda ħażina għall-aħħar u kienet isservi ftit snin oħra bi ftit traqqigħ.

Imma, min-natura tar-restawr li jrid iwassal għal żmien twil ta’ servizz tajjeb, li traqqa’ biss mhux biżżejjed. Ikun jaqbel li ma jsirx xogħol bil-biċċiet u għalhekk l-imniefaħ kienu restawrati kompletament (mhux imraqqgħa biss). Dan hu proċess li jieħu ħafna ħin.

It-tliet imniefaħ inqalgħu u ttieħdu fil-ħanut tax-xogħol ta’ Robert Buhagiar f’Ħaż-Żabbar fejn ġew żarmati f’biċċiet separati. Il-partijiet kollha tnaddfu mill-ġilda l-qadima u materjal ieħor, u msewwija kif meħtieġ. Wara, il-biċċiet intramaw b’ġilda ġdida u fl-aħħar net tqiegħdu f’posthom.

Wara restawr metikoluż bħal dan, l-imniefaħ għandhom iservu għal mill-anqas 40 sena, għalkemm f’kull probabbiltà, għal ħafna aktar!

Robert Buhagiar

 

 


© 2021 agostinjani.org. All Rights Reserved.