Festa ta’ San Martin fil-Baħrija

Fix-xahar ta’ Novembru ġiet iċċelebrata l-festa tradizzjonali ta’ San Martin fil-Baħrija. Fil-Knisja ġew organizzati diversi ċelebrazzjonijiet liturġiċi li jilħqu diversi setturi ta’ din iż-żona pastorali. Dawn iċ-ċelebrazzjonijiet laħqu l-qofol tagħhom nhar is-Sibt 11 ta’ Novembru permezz ta’ Quddiesa solenni u wara Purċissjoni bl-istatwa ta’ San Martin fit-toroq tal-Baħrija. L-istatwa ċkejkna ta’ San Martin kienet inħadmet minn Ġużeppi Caruana fl-1945 u matul ix-xhur li għaddew ġiet irrestawrata mill-artist Aaron Camilleri Cauchi biex iżżanżnet mill-ġdid fil-festa ta’ din is-sena.

Il-Festa ta’ San Martin iġġib magħha anke l-fiera tradizzjonali li ilha ssir fil-Baħrija għal ħafna snin. Il-fiera tittella minn għadd sabih ta’ voluntiera tal-Knisja li jikkoordinaw din l-attività u l-inizjattivi li jiġu organizzati. Numru sabih ta’ helpers jgħinu anke matul is-sena kollha fl-organizzazzjoni tal-ħajja pastorali ta’ din iż-żona li hija fdata f’idejn l-aħwa Agostinjani tar-Rabat.


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.