Augustinian Youths u Tagaste Youths

Xi jfisser għalik il-grupp Augustinian Youths?

Bħala membri tal-grupp Augustinian Youths naħdmu flimkien sabiex noħolqu spazju attiv bħala komunità żagħżugħa fi ħdan il-Knisja. Dan il-grupp għalija jispikka għaliex permezz ta’ laqgħat, attivitajiet, mumenti ta’ talb u xogħol volontarju għandna l-opportunità li naqsmu diversi perspettivi u esperjenzi lkoll flimkien.

Dan lili jgħini nagħti ftit mill-ħin tiegħi lil ħaddieħor u naqsam it-talenti tiegħi mal-oħrajn. L-isbaħ mumenti jkunu dawk fejn fihom noffru l-ħin tagħna sabiex inferrħu jew ngħinu lil dawk li huma fil-periferija jew emarġinati. Jiena għandi apprezzament kbir lejn dan il-grupp għaliex permezz ta’ dawn iż-żgħażagħ b’ideat differenti nistgħu noħolmu u nikbru flimkien bħala familja waħda Nisranija.

Nicole Pace

Jekk tixtieq iktar informazzjoni fuq Augustinian Youths u attivitajiet oħrajn għaż-żgħażagħ (18+) ikkuntattja lil fr Terence Spiteri osa (21222884) jew facebook/instagram Augustinian Youths.

-----

Għalfejn tieħu sehem fl-attivitajiet organizzati minn Tagaste Youths?

Tagaste Youths huwa post fejn wieħed jista’ jikber mhux biss meta jiġi biex ikabbar iċ-ċirku ta’ ħbieb tiegħu iżda wkoll spiritwalment. Tagaste Youths għinni nsir aktar kunfidenti u pprovdieli post fejn inħossni komdu nesprimi ruħi liberament. F’Tagaste Youths wieħed jista’ jsib il-kumdità u l-protezzjoni fi żminijiet diffiċli, ta’ turbulenza u ta’ inkwiet.

Aħna familja qrib ħafna fejn ingħaqadna tajjeb ħafna. Dan il-grupp ta’ żgħażagħ huwa wkoll post fejn nagħmlu diversi xogħol fil-komunità iżda huwa wkoll post fejn nirrilassaw u nqattgħu ftit ħin flimkien. Il-ftit sigħat li nqattgħu flimkien huma mod tajjeb kif nirrilassaw, ninqatgħu ftit mir-rutina u nserrħu moħħna mill-ħajja stressanti tal-iskola.

Tagaste Youths huwa dejjem miftuħ għal membri ġodda. Huwa dejjem importanti li żżomm l-aspett spiritwali ta 'ħajtek vibranti u ħaj peress li jservi ta' gwida u bħala kumpass għal ħajja aħjar u sodisfaċenti u ħajja b'ambitu u skop. Tagaste Youths huwa miftuħ għal żgħażagħ u adoloxxenti li għadhom qed ifittxu l-iskop u t-tjubija tagħhom fihom infushom u li forsi ma jkunux kunfidenti f’min huma tassew f’mixja flimkien mal-oħrajn lejn Kristu.

Tagaste huwa wkoll il-raħal fejn twieled u trabba Santu Wistin u b’hekk l-isem tal-grupp – ‘Tagaste Youths’ jirrappreżenta benniena ta’ mħabba, ħbiberija u protezzjoni.

Yevgeny Spiteri

Jekk tixtieq iktar informazzjoni fuq Tagaste Youths u attivitajiet oħrajn għaż-żgħażagħ (15+) ikkuntattja lil fr Terence Spiteri osa (21222884) jew facebook/instagram Augustinian Youths.

 

 


© 2023 agostinjani.org. All Rights Reserved.