Tlaqna għal Camino de Santiago!

Grupp ta’ 8 żgħażagħ flimkien ma’ Fr Terence Spiteri osa ser jagħmlu esperjenza differenti forma ta’ mixja twila lejn Santiago. Il-grupp ser jitlaq nhar it-Tnejn 1 t’Awwissu lejn Porto (Portugal) u minn hemm jibda l-mixja tiegħu lejn Santiago (Spanja).

Matul is-sena l-grupp kellu diversi attivitajiet li fihom mexa fit-tul bħala preparazzjoni għal dan il-mument. Lejn l-aħħar ta’ Ġunju, dawn iż-żgħażagħ għexu flimkien għal jumejn biex ikomplu jsiru jafu lil xulxin u jħejju lilhom infushom fiżikament permezz ta’ mixjiet twal fuq xulxin.

Nhar il-Ħadd 31 ta’ Lulju fl-10am ser issir quddiesa fil-Knisja ta’ San Nikola minn Tolentino, Ħal Tarxien bħala bidu għal dan il-pellegrinaġġ spiritwali lejn Santiago.


© 2023 agostinjani.org. All Rights Reserved.