Nimxu flimkien...Żgħażagħ u anzjani

Nhar il-Ħamis, 23 ta' Jannar 2020 saret laqgħa għal-lajċi agostinjani fil-Kulleġġ Santu Wistin, il-Pieta'. It-tema tal-laqgħa kienet: Nimxu flimkien żgħażagħ u Anzjani. Din it-tema ħarġet mill-Eżortazzjoni tal-Papa Franġisku: Christus Vivit....frott tas-Sinodu li l-Knisja għamlet dwar iż-żgħażagħ f'Ottubru tal-2018.

Fil-bidu tal-laqgħa saret preżentazzjoni tal-ħajja tal-Beatu Agostinjan Stiefnu Bellesini. Dan il-Beatu huwa magħruf għall-ħidma edukattiva tiegħu mat-tfal u ż-żgħażagħ. Wara tlabna it-talba tal-Għasar. F’dan il-Għasar inqrat silta mill-kitbiet tal-Beatu Stiefnu Bellesini dwar kif għandhom iġibu ruħhom l-għalliema mal-istudenti tagħhom.

Wara t-talb imbagħad Fr. Terence Spiteri osa, tkellem għalxiex iltqajna biex nitkellmu dwar din it-tema. Huwa rrefera għal-Eżortazzjoni fejn il-Papa jikteb li l-anzjani u ż-żgħażagħ għandhom jimxu flimkien.  Fr. Terence imbagħad tkellem dwar għaxar karatteristiċi taż-żgħażagħ tal-lum u kif nistgħu nimxu magħhom fil-ħajja tagħhom.

Tkellem imbagħad is-Sur Roberto Calleja, Youth Worker fil-Junior College. Huwa tkellem dwar l-esperjenza tiegħu maż-żgħażagħ u kif nistgħu nifhmu iktar liż-żgħażagħ.

Wara tkellem Dr. Andre Debattista, żgħażugħ li jagħti sehmu f’diversi realtajiet agostnjani f’Malta. Huwa tkellem dwar Santu Wistin bħala mudell għaż-żagħżagħ anke llum.

Wara ħadna xi ħaġa flimkien fejn il-lajċi kellhom iċ-ċans jitkellmu bejniethom, kif ukoll mal-kelliema tal-laqgħa.


© 2020 agostinjani.org. All Rights Reserved.