Beatu Stiefnu Bellesini - 3 ta' Frar

Twieled fi Trento ġo familja sinjura u ta’ tmintax-il sena daħal Agostinjan fil-kunvent ta’ San Mark. Mar Bologna għan-novizzjat u wara Ruma, iżda reġa’ mar lura Bologna biex jistudja l-filosofija u t-teoloġija. Imġiegħel mit-truppi ta’ Napuljun biex jitlaq mill-istat tal-Papa mar lura Trento fejn ġie ordnat saċerdot fl-1797. Għex fil-kunvent ta’ San Mark sal-1809 meta dan ġie magħluq.

Rega’ mar mal-familja u ntefa fuq l-għajnuna lit-tfal u fetaħ skola b’xejn fid-dar tiegħu. Baqa’ jagħmel dan sakemm ġie lura l-Gvern Awstrijak u b’hekk huwa kien tant stmat u rabba’ fiduċja hekk kbira fost in-nies li l-awtoritajiet ċivili għamluh spettur ġenerali ta’ l-iskejjel ta’ Trento. Fil-bidu it-tfal li kien jgħallem ma kienux iżjed minn mija, iżda wara żmien kienu bl-eluf.

Patri Stiefnu xtaq jibqa’ fidil għall-professjoni tiegħu reliġjuża u meta ra li ma kienx possibbli jagħmel dan fil-belt tiegħu għax il-gvern ma riedx jerga’ jiftaħ il-kunvent ta’ San Mark, fl-1817 telaq dan ix-xogħol ta’ l-iskola u bil-moħbi mar Bologna fl-istat tal-Papa fejn kienet reġgħet bdiet il-ħajja reliġjuża. Meta l-awtoritajiet ta’ Trento stidnuh jerġa’ lura huwa qalilhom li ma setax minħabba r-rabta li kellu m’Alla bil-voti reliġjużi li kien ħa u r-reliġjon, l-omm li tant kien iħobb, u li magħha kien marbut. Il-Ġeneral ta’ l-Ordni f’Ruma għajjatlu biex jagħmilha ta’ surmast tan-novizzi u fl-1826 bagħtuh Genazzano fis-santwarju tal-Madonna tal-Parir it-Tajjeb. Hawn għadda l-aħħar snin ta’ħajtu fuq xogħol parrokkjali jgħin lill-foqra u lit-tfal, xogħol li tant kien dejjem għal qalbu. Miet fit-2 ta’ Frar 1840 bil-pesta li huwa ħa waqt li kien jassisti lin-nies tal-parroċċa.

Il-fdalijiet tiegħu jinsabu fis-Santwarju tal-Madonna tal-Parir it-Tajjeb f’Genazzano.

Fl-1904 il-Papa Piju X ipproklamah beatu. Fost il-folla li kien hemm għal din iċ-ċerimonja kien hemm ħafna skulari tiegħu li kienu xjieħu iżda bis-saħħa tiegħu għexu ħajja tajba. In-nies ta’ Genezzano kienu dawk li bħala tfal kemm–il darba kienu jiġbdulu l-ibsa jew jagħtuh xi gambetta.

Fernando Rojo, o.s.a.

Sacra Tituum Congregatione. Romana seu Praenestina et Tridentina beatficationis et canonizationis Ven. Servi Dei Stephani B. Positio super virtutibus, Roamae 1888; *RIDDARDI, D., Un santo fra i poveri e ragazzi. Vita del B. S. B., Milano 1970; *Epistolario. Ed. a cura di Carlos Alonso, Roma 1974; GIOTTARDI, G.- VIVALDELLI, C., Trento fra siori e pezotéri. S. B. E il risveglio sociale nel Trentino (1796-1817), Trento 1974; ORCASITAS, M. A., OSA., Nel 150º anniversario della morte del B. S. B., in AOSA. 38 (1991) 65-67; *GALDEANO, J. LUIS, OSA., El Beato Esteban B., agustino (1774-1840). Un educador para el pueblo, un pastor para los pobres, Madrid 1994.

 

Sacra Tituum Congregatione. Romana seu Praenestina et Tridentina beatficationis et canonizationis Ven. Servi Dei Stephani B. Positio super virtutibus, Roamae 1888; *RIDDARDI, D., Un santo fra i poveri e ragazzi. Vita del B. S. B., Milano 1970; *Epistolario. Ed. a cura di Carlos Alonso, Roma 1974; GIOTTARDI, G.- VIVALDELLI, C., Trento fra siori e pezotéri. S. B. E il risveglio sociale nel Trentino (1796-1817), Trento 1974; ORCASITAS, M. A., OSA., Nel 150º anniversario della morte del B. S. B., in AOSA. 38 (1991) 65-67; *GALDEANO, J. LUIS, OSA., El Beato Esteban B., agustino (1774-1840). Un educador para el pueblo, un pastor para los pobres, Madrid 1994.


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.