Mario Abela

  1. Meta twelidt u fejn trabbejt?

Twelidt fid-9 t’Ottubru 1952 f’Ħaż-Żabbar fejn hemmhekk trabbejt u għixt sa qabel ma dħalt mal-Patrijiet Agostinjani.

 

  1. Fejn kont tattendi skola (primarja, sekondarja, post-sekondarja)?

Il-primarja għamiltha Ħaż Żabbar u s-sekondarja fil-Kulleġġ Santu Wistin f’tal Pieta. Wara komplejt l-istudji tiegħi tal-Filosofija Malta u t-Teoloġija l-Brażil. Ruma għamilt l-ispeċjalizazzjoni fit-Teoloġija Morali.

 

  1. Meta ġietek is-sejħa għall-ħajja agostinjana u x’ħajrek?

 Meta kont il-kulleġġ Santu Wistin. Niftakar, matul is-sena konna niċċelebraw jum il-vokazzjonijiet u għal din l-okkażjoni kienu jieħdu sehem  il-brothers  li kienu qegħdin iħejju ruħhom biex jsiru reliġjużi agostinjani u wara saċerdoti. Kienu jitkellmu magħna dwar ħajjithom u s-sejħa tagħhom.  Min ikun irid jaf aktar kien jiġi mistieden biex  jmur għal-laqgħat li kienu jagħmlu darba f’xahar fid-dar tar-Rabat għaż-żgħażagħ. Matul dawn il-laqgħat u bl-għajnuna ta’ wieħed mill-brothers bdejt niskopri bil-mod il-mod dak li Alla ried minni.

 

  1. Xi tħobb tagħmel fil-ħin liberu?

 Inħobb ħafna nimxi fil-kampanja meta huwa possibli jew fejn il-baħar.

 

  1. Tista’ tgħidilna xi ktieb interessanti li qrajt? Fuq xhiex jittratta?

Inħobb naqra kotba li jgħinuni biex nikber fil-ħajja tiegħi spiritwali, kif ukoll xi  kotba oħra biex bihom niprepara ruħi għal xi talks li niġi mitlub nagħmel minn xi lajċi, sorijiet u żgħażagħ. Dan l-aħħar kont qiegħed naqra ktieb ta’ David G. R. Kller DESERT BANQUET. Dan il-ktieb jirrakkonta l-għerf u tagħlim ta’ dawk l-irġiel u nisa li marru fid-deżert biex hemm fis-silenzju u bogħod mis-soċjeta isibu aktar lilhom infushom u lil Alla.

 

  1. Għandek xi quote/saying għal qalbek?

 “Ħadd ma għandu mħabba akbar minn din: li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu” Ġw 15, 13.


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.