Josef Sciberras

  1. Meta twelidt u fejn trabbejt? 

Jiena mill-Fgura u twelidt f’Ġunju tal-1975.

  1. Fejn kont tattendi skola (primarja, sekondarja, post-sekondarja)? 

Skola primarja tal-Fgura, wara l-Liċeo Mikiel Anton Vassalli f’Tal-Ħandaq u s-Sixth Form l-Imsida.

  1. Meta ġietek is-sejħa għall-ħajja agostinjana u x’ħajrek? 

Għal diversi snin ħassejt is-sejħa għall-ħajja kkonsagrata, imma l-kuntatt mal-Agostinjani beda fis-sajf tal-1989 wara promozzjoni li kienet saret fil-Liċeo M. A. Vassalli. Wara esperjenza ta’ ftit jiem fid-dar ta’ San Pawl il-Bahar, għoġobni l-ispirtu li kien hemm u s-sens ta’ komunità li ħajjarni nfittex aktar.

  1. Xi tħobb tagħmel fil-ħin liberu? 

Qari, mużika klassika, xi passiġġata, ċinema.

  1. Tista’ tgħidilna xi ktieb interessanti li qrajt?  Fuq xhiex jittratta? 

“Sull’utilità e il danno della storia per la vita” ta’ Friedrich Nietzsche, fejn l-awtur japprofondixxi l-valur, jew in-nuqqas ta’ valur, li għandha l-istorja fil-ħajja tal-bniedem, u kif din tista’ tkun aljenazzjoni biex il-bniedem jilħaq is-sodisfazzjon li jinsa, u ma jibqax skjav tar-rabtiet tas-sens storiku tal-ħajja.

  1. Għandek xi quote/saying għal qalbek? 

“Se vuoi possedere la Carità, cerca te stesso, trova te stesso.” (S. Agostino, Serm. 34, 7)

“Jekk trid ikollok l-imħabba, fittex lilek innifsek, sib lilek innifsek.” (S. Wistin, Serm. 34, 7)


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.