Ftuħ tal-Kapitlu Provinċjali Ordinarju 2022 tal-Provinċja Agostinjana Maltija

Bejn il-15 u s-16 ta’ Marzu, il-Patrijiet Agostinjani Maltin iltaqgħu għall-Ewwel parti tal-Kapitlu Provinċjali Ordinarju li qed jiġi ċċelebrat f'The Santa Rita Priory, San Ġiljan. Lejlet il-ftuħ tal-Kapitlu ġiet organizzata Velja ta' talb fil-Knisja San Nikola minn Tolentino, Ħal-Tarxien. Il-Kapitlu huwa laqgħa ġenerali li fiha r-reliġjużi jinġabru flimkien biex jiċċelebraw u jevalwaw il-ħajja tagħhom, waqt li jippjanaw il-programm tagħhom għall-erba’ snin li ġejjin. L-Agostinjani jagħtu s-servizz tagħhom lill-Knisja u lis-soċjetà f’diversi oqsma, f’Malta u lilhinn minn xtutna.

Il-Kapitlu fetaħ it-Tlieta 15 ta’ Marzu filgħodu permezz tal-quddiesa tal-Ispirtu s-Santu li fiha, l-Assistent Ġenerali tal-Ordni Agostinjan, P. Javier Perez Barba O.S.A. ta l-mandat lill-Pirjol Provinċjali P. Leslie Gatt O.S.A. li ġie elett għat-tieni darba u għaldaqstant ser jerġa’ jkun qed iservi l-Provinċja għall-erba’ snin li ġejjin. Il-jum tat-Tlieta kompla bid-diskors tal-ftuħ mill-President tal-Kapitlu, rapport fuq il-qagħda tal-Provinċja mill-Pirjol Provinċjali u rapport mill-Ekonomu Provinċjali.

F’sessjoni tal-Erbgħa filgħodu 16 ta' Marzu  ġew eletti l-uffiċjali tal-Provinċja bil-membri tal-Kunsill tal-Provinċja jkunu P. Terence Spiteri O.S.A., P. Alexander Cauchi O.S.A., P. Mario Abela O.S.A. u P. Paul Formosa O.S.A.. P. Franco Grech O.S.A. ġie elett bħala Segretarju Provinċjali waqt li P. Pierre Desira O.S.A. bħala Ekonomu Provinċjali.

Fil-ġranet li ġejjin ikomplu d-diskussjonijiet fil-Kunsill Provinċjali sakemm imbagħad il-Provinċja terġa' tiltaqa f’Assemblea Plenarja għat-Tieni Parti tal-Kapitlu li ser jinżamm bejn it-18 u t-22 ta’ April 2022.

 

 


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.