Mument ta’ talb fi żmien l-Avvent

Nhar it-Tnejn, 13 ta’ Diċembru, l-aħwa agostinjani ltaqgħu fil-Monasteru tas-sorijiet Agostinjani tal-Ħajja Kontemplattiva fil-Belt Valletta għal mument ta’ talb u riflessjoni fi żmien l-Avvent. Il-laqgħa bdiet bit-talb tas-Salmi u wara Fr. Mark Sultana qasam mal-aħwa xi riflessjonijiet fuq ix-xewqa ġewwinija tagħna għall-Mulej fiċ-ċirkustanzi personali u partikolari ta’ kull wieħed f’dan iż-żmien tal-Avvent.

Wara ftit mument ta’ riflessjoni personali, l-aħwa Agostinjani inġabru fil-knisja tas-sorijiet għal mument ta’ adorazzjoni quddiem Ġesu’ Sagramentat. Għal dan il-mument kien hawn magħna ukoll l-Assistent Ġenerali ġdid P. Javier Perez Barba osa li qiegħed għal ftit jiem Malta biex isir jaf iktar ir-realtà tal-Famlija Agostinjana f’Malta.

Spiċċajna dan in-nofs ta’ nhar ta’ filgħodu billi kilna flimkien mas-sorijiet fir-refettorju tal-Monasteru ta’ Santa Katarina.


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.